Kampanjoiden tarkoitus

Oppilaitoksille vuosittain tarjottavien Taksvärkki-kampanjoiden tarkoitus on tutustuttaa suomalaiset nuoret kehitysmaiden ikätovereidensa elämään. Joka lukuvuosi kampanja on uusi ja tuotamme kuhunkin kampanjaan laajan kansainvälisyyskasvatusmateriaalin, jota oppilaitokset voivat oppitunneillaan käyttää.

Yksi osa Taksvärkki-kampanjaa on Taksvärkki-keräys. Se perustuu päivän työhön, Taksvärkkiin. Koululaiset ja opiskelijat tekevät päivän verran töitä ja lahjoittavat palkkansa Taksvärkki ry:lle.

Kerätyillä varoilla toteutetaan kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia edistäviä, kolmesta viiteen vuotta kestäviä kehitysyhteistyöhankkeita.

Lukuvuoden 2011-2012 Unelma ammatista-kampanjan kohteena ovat Mosambikilaiset nuoret. Osallistumalla Taksvärkki -keräykseen nuori mahdollistaa monivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen Mosambikissa.

Keräykseen voi ottaa osaa monin eri tavoin

Perinteinen tapa on, että oppilas tekee päivän verran taksvärkkiä joko ulkopuolisen palveluksessa tai kotona ja lahjoittaa työstä saadun palkkion Taksvärkki ry:n keräykseen. Minimisuositus on 10 euroa.

Koulu voi myös järjestää tempauksen, vaikka konsertin tai myyjäiset, tai ohjata kioskin tai kahvilan tuoton joltakin ajalta Taksvärkki ry:n keräykseen. Kunnan kanssa voi sopia lähipuiston siivoamisesta Taksvärkki-palkkiota vastaan. Koulu voi haastaa myös muut paikkakunnan koulut mukaan keräykseen.

Myös palkansaajat ja yrittäjät voivat osallistua keräykseen antamalla koululaisille ja opiskelijoille Taksvärkki-töitä tai lahjoittamalla tunnin palkan keräykseen tilille Nordea 152130-101453.

Poliisihallituksen rahankeräyslupa nro POHADno 2020/2010/4567/8.4.2011

Luvan saaja: Taksvärkki ry
Toimeenpanoaika ja -alue: 8.4.2011-31.5.2012, koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Kerättävien varojen käyttöaika:  2012-2016
Käyttötarkoitus: Nuorten keskuudessa tehtävä työ Mosambikissa
Pääasiallinen käytännön toimeenpanija: ASSCODECHA, Mosambik