Pakolaisavun sivuille Taksvärkin sivuille Väestöliiton sivuille

Tilaa Global Sense –lehtiä koulullesi ilmaiseksi

Hyvä opettaja!

Global Sense on Taksvärkki ry:n, Väestöliiton ja Suomen Pakolaisavun julkaisema lehti, joka on suunnattu kaikkien Suomessa toimivien koulujen oppilaille. Kansainvälisyydestä ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet nuoret järjestötoimijat sekä nuoret toimittajat ovat kirjoittaneet lehdessä julkaistut artikkelit. Lehti käsittelee ihmisoikeuksiin, monikulttuurisuuteen ja rasismiin liittyviä aiheita.

Kansainvälisyyskasvatus kuuluu läpileikkaavana teemana suomalaisten koulujen opetussuunnitelmiin. Lehden artikkeleja voi käyttää virikemateriaalina tunneilla, kun opetusaiheeseen halutaan liittää monikulttuurisuuden, kansainvälisyyden ja suvaitsevuuden teemoja.

Global sense -lehden tueksi on ideoitu oppitunneille sopivia tehtäviä, joiden avulla ihmisoikeuksiin, monikulttuurisuuteen ja rasismiin liittyviä aiheita voidaan käsitellä kouluissa. Opettajat voivat vapaasti muokata tehtäviä omiin tuntisuunnitelmiin ja omalle opetusryhmälle sopiviksi.

Olemme ideoineet tehtäviä useimmista lehden artikkeleista. Ajatuksena on, että oppilaat tutustuvat lehden artikkeleihin ja voivat sen jälkeen käsitellä juttujen aiheita laajemmin opettajan kanssa. Tähän työhön tarjoamme tässä opettajan oppaassa välineitä. Valmiiden tehtäväideoiden lisäksi ohjaamme opettajan taustamateriaalin pariin ja annamme esimerkkejä suunnista, mihin artikkelien aiheisiin liittyvää pohdintaa voi laajentaa.

Olemme suunnitelleet tehtävät siten, että ne kuuluvat yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmien aihekokonaisuuksien piiriin. Olemme myös listanneet mihin aihekokonaisuuteen erityisesti tietyt tehtävät mielestämme liittyvät.

Terveisin
Elina Lauttamäki
Johanna Lampinen
Katariina Ylipahkala