Utbildare i global fostran

Vill du bli en av Dagsverke rf:s utbildare i global fostran?

Fråga mer eller skicka ett motivationsbrev senast 31.5.2019. Mer information här.

Vill du ha värdefull erfarenhet av organisationsarbete och skolvärlden? Är du intresserad av att bekanta dig med ungdomars vardagsliv i Nepal och barnens rättigheter? Få erfarenhet av utbildning och framträdanden via skolbesök?

Dagsverke rf utbildar varje år frivilliga utbildare i global fostran som sedan åker på skolbesök i finskspråkiga och svenskspråkiga högstadier, gymnasier och yrkesläroinrättningar. De utbildare i global fostran håller workshops för ungdomar om Dagsverkes-kampanjens teman och barnens rättigheter.

Skolbesöken är koncentrerade till huvudstadsregionen och trakterna kring Uleåborg, Jyväskylä, Tammerfors och Åbo.

 
För närmare information, kontakta Dagsverke rf:s planerare för global fostran:
Anna Kivimäki
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi
050 348 5668