Utbildare i global fostran

Vill du bli en av Dagsverke rf:s utbildare i global fostran?

Fråga mer eller skicka ett motivationsbrev senast 6.6.2018. Mer information HÄR.

Dagsverke rf utbildar varje år frivilliga utbildare i global fostran som sedan åker på skolbesök i finskspråkiga och svenskspråkiga högstadier, gymnasier och yrkesläroinrättningar. Skolbesöken är koncentrerade till huvudstadsregionen och trakterna kring Uleåborg, Vasa, Jyväskylä och Åbo.

Vill du lära dig mera om global fostran? Är du intresserad av att sätta dig in i hur unga i utvecklingsländerna lever och i barnets rättigheter?

De frivilliga utbildare i global fostran som Dagsverke rf utbildar besöker högstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter och berättar om Dagsverkes dagsaktuella insamlingsmål och -tema. De kommer gärna och håller en lektion, exempelvis för varje årskurs var för sig. En sådan lektion skräddarsys i samarbete mellan läroanstaltens Dagsverkesansvariga och utbildaren i internationalism.

För närmare information, kontakta Dagsverke rf:s planerare för global fostran:  
Tfn 050 348 5668, anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi