Kontakt

</tr

Dagsverke rf
Taksvärkki ry

Broholmsgatan 4, vån. 7,
Globaalikeskus,
00530 Helsingfors

+358 (0)50 341 5507
taksvarkki(at)taksvarkki.fi

 

Anmälning till Dagsverkesinsamlingen

med formuläret eller med email: ilmoittautuminen(at)taksvarkki.fi
 
Använd @ i stället för (at)

 

Lauri Peltonen
Verksamhetsledare

Samarbete med utrikesministeriet, undervisningsministeriet, medlemsorganisationerna och andra intressentgrupper

+358 (0)40 848 0905
lauri.peltonen(at)taksvarkki.fi

 
Jenni Tuominen
Förvaltningssekreterare

Dagsverkesinsamling, sekreterare för styrelsen, myndighetskontakter kring insamlingarna, inköpstjänster för administrationen

+358 (0)50 341 5507
jenni.tuominen(at)taksvarkki.fi

 

Anna Kivimäki
Planerare för global fostran

Undervisningsmaterial för utbildning i global fostran, utbildare i global fostran, skolbesök

+358 (0)50 34 85 668
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi

 

Leena Honkasalo
Planerare för global fostran

mammaledig
 
Hanna Hjerppe
Planerare för global fostran

Världsmedborgarskolorna, utbildningar i global fostran, samarbete med medlemsföreningar
+358 (0)50 512 4171
hanna.hjerppe(at)taksvarkki.fi

 

Senja Väätäinen-Chimpuku
Programplanerare

arbetsledig

 

Emmi Chaguaro
Programplanerare

Planering av utvecklingssamarbetsprojekten, uppföljning och utvärdering, leder projektarbetsgruppen, Kapua samarbete

+358 (0)50 369 1790
emmi.chaguaro(at)taksvarkki.fi

 

Pamela Arslan
Informatör

Information, webbplats, kampanjplanering, marknadsföring

+358 (0)50 541 9239
pamela.arslan(at)taksvarkki.fi

 

Elina Tiensuu
praktikant för kommunikation

+358 (0)50 343 6479
elina.tiensuu(at)taksvarkki.fi
 

Distriktskoordinator
Åbo: Nina Nivanaho, turku(at)taksvarkki.fi
Tammerfors: Lotta Abendstein, tampere(at)taksvarkki.fi
Uleåborg: Niina Peuraniemi, oulu(at)taksvarkki.fi
Jyväskylä: Salla Kuosmanen, jyvaskyla(at)taksvarkki.fi
Helsingfors: Aura Alarto, helsinki(at)taksvarkki.fi

 

Tarja Työläjärvi
Ordförande i styrelsen 2018

+358 (0)44 346 2567
puheenjohtaja(at)taksvarkki.fi