Kontakt

Dagsverke rf
Taksvärkki ry

Broholmsgatan 4, vån. 7,
Globaalikeskus,
00530 Helsingfors

+358 (0)50 341 5507
taksvarkki(at)taksvarkki.fi

 

Anmälning till Dagsverkesinsamlingen

med formuläret eller med email: ilmoittautuminen(at)taksvarkki.fi
 
Använd @ i stället för (at)

 

Lauri Peltonen
Verksamhetsledare

Samarbete med utrikesministeriet, undervisningsministeriet, medlemsorganisationerna och andra intressentgrupper

+358 (0)40 848 0905
lauri.peltonen(at)taksvarkki.fi

 

Hanne Kotilainen
Förvaltningssekreterare

Dagsverkesinsamling, sekreterare för styrelsen, myndighetskontakter kring insamlingarna, inköpstjänster för administrationen

+358 (0)50 341 5507
hanne.kotilainen(at)taksvarkki.fi

 

Anna Kivimäki
Planerare för global fostran

Undervisningsmaterial för utbildning i global fostran, utbildare i global fostran, skolbesök

+358 (0)50 34 85 668
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi

 

Hanna Hjerppe
Planerare för global fostran

Världsmedborgarskolorna, utbildningar i global fostran, samarbete med medlemsföreningar
+358 (0)50 512 4171
hanna.hjerppe(at)taksvarkki.fi

 
Leena Honkasalo
Planerare för global fostran

mammaledig

 

Emmi Chaguaro
Programplanerare

Planering av utvecklingssamarbetsprojekten, uppföljning och utvärdering, leder projektarbetsgruppen, Kapua samarbete

+358 (0)50 369 1790
emmi.chaguaro(at)taksvarkki.fi

 

Anna Jaurimaa
Programplanerare

Planering av utvecklingssamarbetsprojekten, uppföljning och utvärdering, leder projektarbetsgruppen

+358 (0)50 911 4102
anna.jaurimaa(at)taksvarkki.fi

 

Senja Väätäinen-Chimpuku
Programplanerare

arbetsledig

 

Pamela Arslan
Informatör

Information, webbplats, kampanjplanering, marknadsföring

+358 (0)50 541 9239
pamela.arslan(at)taksvarkki.fi

 
Saila Sieranoja
praktikant för kommunikation

+358 (0)50 343 6479
saila.sieranoja(at)taksvarkki.fi
 
Iida Korpiniitty
praktikant för global fostran

iida.korpiniitty(at)taksvarkki.fi
 
Janina Vesala
Läsloppetskoordinator

lukuralli(at)taksvarkki.fi
 
Distriktskoordinator
Åbo: Liisa Suorsa, turku(at)taksvarkki.fi
Tammerfors: Mari Korhonen, tampere(at)taksvarkki.fi
Jyväskylä: Satu Korkolainen, jyvaskyla(at)taksvarkki.fi
Helsingfors: Aura Alarto, helsinki(at)taksvarkki.fi

 

Tarja Työläjärvi
Ordförande i styrelsen 2019

+358 (0)44 346 2567
puheenjohtaja(at)taksvarkki.fi