Kampanjer och insamlingar

Varje läsår erbjuder Dagsverke rf finländska läroinrättningar en ny Dagsverkeskampanj där eleverna arbetar en dag och donerar sin lön till Dagsverke rf. Via kampanjerna kan finländska skolungdomar och studerande stöda sina jämnåriga i de fattigaste delarna av världen. Samtidigt får de unga en chans att pröva på arbetslivet.

nepal2019ibanneri_728x90
 
 
 
 
Dagsverkeskampanjen för läsåret 2019–2020 Sinnesfrihet drar igång i augusti 2019 genast då skolorna börjar.

För tillfället pågår projekt som bygger på insamlingskampanje i sex utvecklingsländer.

Meningen med Dagsverkeskampanjerna

Meningen med Dagsverkeskampanjerna som erbjuds skolorna varje år är att unga finländare ska få en inblick i hur unga jämnåriga i utvecklingsländerna lever. Varje läsår ordnas en ny kampanj och vi producerar ett omfattande nytt undervisningsmaterial för global fostran. Materialet är avsett att användas under lektionerna ute i skolorna.

En del av Dagsverkeskampanjen utgörs av Dagsverkesinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf.

Med de insamlade medlen genomförs i utvecklingsländerna tre till fem år långa utvecklingssamarbetsprojekt som dessutom får tilläggsfinansiering av utrikesministeriet. Syftet är att främja barns och ungas levnadsförhållanden och deras mänskliga rättigheter.

Man kan delta i Dagsverkesinsamlingen på flera olika sätt

Det traditionella sättet är att eleven arbetar en dag, antingen för någon utomstående arbetsgivare eller hemma, och donerar sin lön till Dagsverke rf:s insamling. Den rekommenderade minimilönen är 15 euro.

Skolan kan också ordna ett evenemang, en konsert eller en basar, eller donera intäkterna från skolans kiosk eller kafé för en viss tid till Dagsverke rf:s insamling. Elevkåren kan också komma överens med hemkommunen om att städa upp en närbelägen park mot en Dagsverkesersättning. Skolan kan dessutom gärna utmana andra skolor i kommunen att delta i insamlingen.

Också löntagare och företagare kan delta i insamlingen genom att erbjuda skolelever och studerande ett Dagsverkesjobb, eller genom att donera lönen för t.ex. en timmes arbete direkt till insamlingen på kontot Nordea FI96 1521 3000 1014 53.

Instruktioner för arbetsgivaren och arrangerare finns på kampanjsidan.
 
 
Tillstånd nr POL-2014-13672 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen. Innehavare av tillståndet: Dagsverke rf. Insamlingstid och -område: 1.6.2015–31.5.2020, hela landet med undantag för Åland.
Tillstånd nr ÅLR 2019/4120/28.5.2019 beviljat av Ålands landskapsregering. Giltighetsstid och -område: 1.8.2019–31.7.2020 – landskapet Åland.

Tidigare Dagsverkeskampanjer:

(Obs! Dessa kampanjsidor uppdateras inte längre.)

Dagsverkeskampanjen 2018–2019: Var modig – unga påverkare mot diskriminering i Zambia

Dagsverkeskampanjen 2017–2018: En röst för flickorna – utbildning och jämställdhet för malawiska unga

Dagsverkeskampanjen 2016–2017: En dag för förändring – gatubarn i Kenya

Dagsverkeskampanjen 2015–2016: Utbildning river murar – elevkårerna i Nepal utvecklar sina byar

Dagsverkeskampanjen 2014–2015: Vardagsidoler – utbildning och stabilare uppväxtmiljö i Zambia och Kenya

Dagsverkeskampanjen 2013–2014: Låt de obelästa flickorna läsa – unga i Sierra Leone

Dagsverkeskampanjen 2012–2013: Vi bygger morgondagen idag – unga i Guatemala

Dagsverkeskampanjen 2011-2012: Drömmen om ett yrke – yrkesutbildning för moçambikianska unga

Dagsverkeskampanjen 2010-2011: En arbetsplats för modiga – barnarbetare i Kambodja

Dagsverkeskampanjen 2009-2010 Kunskap och färdighet för unga från ursprungsfolken i Bolivia

Dagsverkeskampanjen 2008-2009 Connect Madagaskar

Dagsverkskampanjen 2007–2008 Gatubarnen i Kenya

Dagsverkskampanjen 2006-2007:Guatemala och sexuellt utnyttjande av barn

Dagsverkskampanjen 2005-2006: Tanzania och hiv/aids -problematiken

Dagsverkskampanjen 2004-2005: Visa din sanna natur: Nepal och miljöfrågor

Dagsverkskampanjen 2003-2004: En alldeles vanlig barndom: Kambodja och barnhandel

Dagsverkskampanjen 2002-2003: Drömmen om en skolmorgon: Bangladesh och barnarbete

Dagsverkskampanjen 2001-2002: Burkina Faso och problemen med torka

Dagsverkskampanjen 2000-2001: Nicaragua och förödelsen efter orkanen Mitch

Dagsverkskampanjen 1999-2000: Barnsoldater i Sudan