Regeringen & Medlemsföreningar

Dagsverke rf:s styrelsen 2019

Ordförande i styrelsen

Tarja Työläjärvi, Förbundet för lärarstuderande i Finland SOOL rf
puheenjohtaja(at)taksvarkki.fi

Vice ordförande

Riikka Hillebrand, Nuori kirkko ry
Lotta Kivinen, De Hundras Kommitté i Finland

Ledamöterna i styrelse

Mila Kangasniemi, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Juho Malinen, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
Jenna Niemi, Förbundet för lärarstuderande i Finland SOOL rf
Amanda Oksanen, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Emmi Söderholm, Finlands Gymnasistförbund SLL rf

Suppleanter i styrelse

Toni Vehmassalo, Nuori kirkko ry

Dagsverke rf:s Medlemsorganisationer