Genomförda projekt

MOÇAMBIQUE

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Moçambique, för att stöda ungdomar som riskerar att marginaliseras, började i januari 2012. Utvecklingsprojektet genomförs tillsammans med medborgarorganisationen ASSCODECHA, som är verksam i Maputo. Läs de färska nyheterna om projektet här.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s Drömmen om ett yrke -kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2011-2012.

KAMBODJA

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Kambodja har avslutat. Projektets syfte var att stöda barnarbetare att få utbildning, rehabilitering och möjligheter till annan utkomst. Projektet genomförde i samarbete med den lokala människorättsorganisationen LICADHO. Läs de färska nyheterna om projektet här.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s En arbetsplats för modiga -kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2010-2011.

BOLIVIA

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Bolivia har avslutat. Dess syfte var att stöda bolivianska ungdomars ställning och identitet i staden El Alto. Projektet började år 2010 och hällde på i fem år. Projektet genomförde tillsammans med den bolivianska medborgarorganisationen Compa. Läs nyheterna om projektet här.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s ”Min by får inte dö” -kampanj under läsåret 2009-2010.