Program för utvecklingssamarbete

Dagsverke rf:s program för utvecklingssamarbete 2018–2021

Dagsverke rf:s verksamhet siktar på en social förändring där ungdomar med hjälp av ansvarspersoner aktiveras till att utveckla sitt egna liv och samfund.

Dagsverke rf:s utvecklingssamarbetsprogram mål är att stärka ungdomar till aktivt medborgarskap i såväl Finland som utvecklingsländer. Under programperioden 2018–2021 verkar man i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Zambia och Sierra Leone. Dagsverke rf:s utvecklingssamarbeten görs i form av partnerskap: utvecklingsprojekten förverkligas inte själva, utan politiskt obundna medborgarorganisationer som känner till de lokala förhållandena ansvarar för projektets praktiska förverkligande.

Till finska skolelever och studeranden ger programmet redskap att växa till solidariska och toleranta medborgare. Dagsverke rf kombinerar i praktiken utvecklingssamarbete, globalfostran och utvecklingskommunikation. Arbetet sker nationellt och på två språk.

Utvecklingssamarbetsprogrammet för åren 2018–2021 beskriver närmare principerna och målsättningarna för Dagsverke rf:s verksamhet. Programmet finansieras av utrikesministeriets programstöd och intäkterna från finska skolelevers och studerandes Dagsverkesinsamlingar.
 

DAGSVERKE RF:S PROGRAM FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE (på finska) FINNS HÄR.
 
Taksvarkki kehitysyhteistyöohjelma 2018-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Läs Dagsverke rf:s Program för utvecklingssamarbete 2014–2016 (på finska) här.]