Utvecklingsprojekten

MALAWI

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Malawi inleds i början av 2018. I flick- och ungdomsgrupperna får man kamratstöd, kunskap och färdigheter i livshantering. Med ungdomarnas ledning kan man tala om svåra ämnen samt ändra attityder och tillvägagångssätt i byarna tillsammans med föräldrarna och byhövdingarna. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen CYECE. Läs de färska nyheterna om projektet här.

Dagsverke rf:s En röst för flickorna -kampanj, som relaterar till projektet och riktas till läroanstalter, började på hösten 2017 och fortsatte till slutet av maj 2018.

En röst för flickorna -kampanjens sidor finns rikligt med undervisningsmaterial som hör ihop med ämnet, information och video-, bild- och annat material som kan användas i skolor.

NEPAL

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Nepal inleds i början av 2016. Projektets syfte är att stöda grundandet av elevkårer i Nepal. Elevkårsaktiva gör påverkansarbete och stöder dem som behöver hjälp i skolor och byar. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen ECCA. Läs de färska nyheterna om projektet här.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s Utbildning river murar-kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2015-2016.

KENYA

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Kenya inleds i början av 2015. Projektets syfte är att gatuungdomar har egna aktionsgrupper och föreningar, som erbjuder stöd och möjlighet till att lära sig ett yrke och tjäna pengar på sitt arbete. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen Undugu Society of Kenya. Läs de färska nyheterna om projektet här.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s En dag för förändring-kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2016-2017.

ZAMBIA

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Zambia inleds i början av 2015. Projektets syfte är att i zambiska Barefeets ungdomsråd, som arbetar med kreativa metoder som teater och akrobatik, lär sig gatubarn och -unga färdigheter i livskunskap och strävar efter att påverka förverkligandet av gatubarnens rättigheter. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen Barefeet Theatre. Läs de färska nyheterna om projektet här.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s Vardagsidoler-kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2013-2014.

Dagsverke rf:s nya kampanj, som relaterar till projektet och riktas till läroanstalter, börjar på hösten 2018 och fortsätter till slutet av maj 2019.

SIERRA LEONE

Vi planerar ett nytt projekt i samarbete med den lokala medborgarorganisationen Center for Coordination of Youth Activities (CCYA).

GUATEMALA

Vi planerar ett nytt projekt i samarbete med den lokala medborgarorganisationen PAMI Guatemala.