Uutiset: Sierra Leone

Utbildning borde inte vara ett privilegium

Edlyn från Sierra Leone var 14 då vi träffade henne för första gången i Freetown. Hon gick i skola och ville förespråka skolgång och också bli ansiktet för Dagsverkes kampanj. Under läsåret 2013-2014 fick vi, med ledning av Edlyn, bekanta oss med skolelever och unga påverkare i Dagsverkes kampanj ”Låt de olästa flickorna läsa”.
 
”Utbildning borde inte vara ett privilegium. Den borde tillhöra alla.”

Hur står det till med Edlyn i dag? Vår programplanerare Senja träffade henne under en projektresa i Sierra Leone. Nu bor och studerar den redan 18-åriga unga kvinnan i Freetown. Edlyn går nu i en SS4-klass, som är vetenskapligt betonad och motsvarar den sista klassen i ett finländskt gymnasium. I mars kommer Edlyn att göra sitt slutexamensprov.

Edlyns dröm är att komma in och studera medicin, antingen i Freetown eller eventuellt utomlands i Ghana. Skolan kräver mycket just nu säger Edlyn, som förklarar att hon går utmanande kurser i matematik och kemi. Lyckligtvis uppmuntrar läraren flickorna i sina studier.

Edlyn har tagit som vana att studera tillsammans med sina vänner efter att skolan tagit slut för dagen. Studierna är speciellt utmanande eftersom det i staden inte finns bibliotek där de kunde leta efter mer information. Edlyn nämner sin mamma och sin mormor som sina främsta källor till inspiration.

Det var tungt när hela landet stannade upp för nästan ett år, då Ebolaepidemin två år sedan satte Sierra Leone på prov. Då var det speciellt jobbigt att studera och lära sig eftersom skolorna var stängda. Edlyns resultat sjönk för att det var svårt att koncentrera sig på skolarbete hemifrån. Då hon återvände till skolan var det till en början svårt att komma in i rytmen igen.
 

I kampanjen Låt de olästa flickorna läsa under läsåret 2013-2014 förespråkade Edlyn skolgång.
 
 
”Det som är bra med utbildning är att den är din. Ingen kommer att ta den ifrån dig.”

Då vi talade med Edlyn i november 2016 var hon väldigt ivrig över möjligheten att rösta i val år 2018. Hon hoppas hitta en inspirerande kandidat.

Edlyn påminner att utbildning är central. Enligt henne borde människorna satsa mer på sin utbildning, inte enbart tänka på hur de kan tjäna pengar snabbt. Det handlar om att sätta ut mål i livet.

Det är speciellt viktigt för Edlyn att man stöder flickor. ”Vi har alla fem sinnen. Varför skulle flickor klara sig sämre än pojkar?”

Edlyn 2016
Edlyn i sin skoluniform fotograferad i Freetown i november 2016.

Utbildning och stöd för småföretagande i Sierra Leone

År 2014 påbörjades ett samarbetsprojekt i Sierra Leone mellan Dagsverke och den lokala medborgarorganisationen CCYA (Center for Coordination of Youth Activities). Under de gångna åren har det visat sig att projektet är väldigt produktivt. Ett av projektets syften är att erbjuda stöd åt unga i form av livskunskap för att ge dem en chans att börja studera i grundskola eller yrkesinriktad utbildning, samt att främja ungas samhälleliga påverkan. Dagsverkes programplanerare Senja Väätäinen-Chimpuku besökte CCYA i Sierra Leone i början av oktober.

dsc_0022x
CCYA:s kassörer John Bayoh och Lamim Koroma.
 

Senja fick bekanta sig med fem aktivitetsgrupper för unga i Sierra Leone. I projektet finns det 25 olika ungdomsgrupper som får stöd av CCYA, bland annat genom kurser i levnadskunskap och ekonomiskt stöd för medlemmarnas småföretag med ca 30 euros startbidrag. En del av småföretagens avkastning investeras i gruppens system för inbesparingar och lån. Tanken med de här systemen är att turvis hjälpa var och en av gruppens medlemmar att utvidga sina småföretag, som exempelvis kan innefatta att hålla en kiosk eller odla en trädgård. Varje medlem sparar kring en euro i månaden, som sedan sparas på aktivitetsgruppens gemensamma konto.

Under projektresan träffade Senja den 20-åriga Isatu Banguran, som fungerar som ordförande för en av aktivitetsgrupperna. Tack vare utbildningen och det ekonomiska stöd som hon fått via projektet har hon kunnat investera pengar i två getter och i inrättandet av en trädgård. Med hjälp av dessa resurser kan Isatu spara en del pengar varje månad för sin gymnasieutbildning och också stöda sin familj, till vilken hör hennes barn, tre syskon och mamma.

dsc_0107x
I framtiden vill Isatu Bangura bli läkare.
 

Projektet i Sierra Leone går alltså framåt på ett förträffligt sätt. Under projektresan var Dagsverkes programplanerare Senja speciellt imponerad över att familjer och lokalsamhällen har fått förändringar till stånd redan med små donerade belopp. Via projektet har människor fått utbildning i företagande och andra nödvändiga medborgarkunskaper. De här färdigheterna har de unga utnyttjat i praktiken och lyckats spara pengar bland annat för sina egna och för sina familjers barns skolavgifter. Också CCYA:s aktivitet i det politiska påverkansarbetet får tack. Medborgarorganisationen har främjat beaktandet av ungas perspektiv, och då speciellt perspektivet för unga kvinnor i en sårbar position, i det nationella beslutsfattandet.

Dagsverke rf:s finansierade projekt i samarbete med Center for Coordination of Youth Activities (CCYA) är verksamt i fyra distrikt i Sierra Leone: Port Loko, Bo, Moyamba och runt Freetown i distriktet Western Area. Projektets målsättning är att stöda utbildning och samhällelig aktivitet för unga. Under två år har 500 unga fått utbildning och stöd för småföretagande. Dessutom har över 8000 unga och 650 ansvariga från ungas grupper deltagit i diskussioner om ungas rättigheter och ansvar i olika tillfällen och via media. Projektet föregicks av Dagsverke rf:s kampanj Låt de olästa flickorna läsa, som riktade sig till läroanstalter under läsåret 2013–2014.

 
Text: Teena Asikainen
Foton: Senja Väätäinen-Chimpuku