Nyheter: Zambia

Varenda en har rätt att vara sådan som man vill vara

15-åriga Hope skriver pjäser och poetryslam som beskriver samfundens och barnens problem i hennes hemstad Kaoma i Zambia. Tillsammans med de andra medlemmarna i ungdomsrådet visar de upp pjäserna och poetryslamen till stadens barn och vuxna. Om vardagarna pluggar Hope på gymnasiet.

”Mitt namn är Hope och jag är femton år. Jag går på andra klass i gymnasiet. Mina syskon skrämde mig med att gymnasiets andra år skulle vara utmanande. Men jag är inte av samma åsikt. Jag tycker undervisningen är trevlig. Om mornarna vaknar jag kring tre fyra, studerar lite och gör hushållsarbeten. Jag går iväg till skolan ungefär klockan sju. Jag gillar också att spela fotboll. Mina bröder bjuder alltid med mig för att spela.

taksvarkki_olerohkea_Hope

Jag verkar som ungdomsrådets sekreterare. Jag gick med i verksamheten för att jag ville jobba för att alla ungdomar skulle kunna drömma om stora saker och få vara sådana som de vill vara. Jag är bra på att skriva och därför skriver jag ofta manuskriptet till pjäserna där vi behandlar problem som barn och ungdomar möter. I ungdomsrådet lär vi oss om mänskliga rättigheter och friheter som varje människa är berättigad till. De rättigheterna kan inte berövas någon människa. Varenda en har rätt att till exempel gå i skolan och uttrycka sin åsikt. Vi är födda med de här rättigheterna, de flyter i vårt blod.

Barn och ungdomar borde känna till sina rättigheter. Vi i ungdomsråden vet vilka rättigheter finns och kan ge råd om någons rättigheter skymfas. Man kan vända sig till oss och vi hjälper. Ofta tänker man att det bara är de människor som är rika och välbärgade som är värdefulla. Men varendaste en är lika värdefull oberoende om man är till exempel rik, fattig eller funktionshindrad. Varenda en har rätt att göra vad man vill och vara sådan som man vill vara.

taksvarkki_nuorisoneuvosto_Kaoma4

På ungdomsrådens möten förberedes föreställningar så som dramavisningar och poetryslam. På bröllop och fester uppträder vi ibland med dans-, drama eller komediföreställningar. Vi går också till evenemang för att diskutera och föra fram till exempel tjejers rätt till utbildning. I byar berövas tjejer ofta den här rättigheten. Förr sades det att tjejer borde stanna hemma, diska, laga mat och sköta yngre barn. Våra mammor fick ingen utbildning. Nuförtiden har saker ändrats och ändras fortfarande. Vi för fram att varje barn har rätt till utbildning oberoende av sitt kön.

Som stor skulle jag vilja bli ekonom. Men i Zambia kan man inte studera ekonomi, så jag borde åka utomlands. Det i sin tur beror på mina föräldrar. Om de inte har råd att betala för mina studier utomlands vill jag studera till journalist eller nyhetsuppläsare i Zambia.”

I Var modig -kortdokumentären berättar zambiska Hope och Samson, som är medlemmar i ungdomsrådet, om sätten med vilka de verkar mot diskriminering.


 

Var Modig! Unga verkar i Dagsverke för att stoppa diskriminering

Dagsverkesinsamlingen bygger en bro mellan finska och zambiska ungdomar. Genom att delta i Dagsverke stöder de finländska ungdomar zambiska ungdomsråden som gör påverkansarbete för likaberättigande.

Ungdomarna i Zambia möter diskriminering i skolan, hemma och på gatan. Fattigare familjers flickor, de som föds till flyktingfamiljer, de som lever på gatan eller ungdomar med funktionshinder får inte den utbildning och sjukvård de behöver. Det här leder till exempel till fattigdom, tonårsgraviditeter och hopplöshet.

Dagsverke rf:s nya Var modig -kampanj inleds traditionsenligt i och med läroanstalternas nya läsår. Temat för kampanjen är likaberättigande och ingripande mot diskriminering.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverkesinsamlingen stöder de finländska ungdomarna medlemmarna i ungdomsråden som arbetar med att förändra attityder genom att behandla problem som berör deras samfund och ungdomar, så som diskriminering på grund av kön eller bakgrund, tonårsgraviditeter och hinder för skolgång. Modiga zambiska ungdomar sprider information med hjälp av gatuteater, stöder deras rättigheter som är i en utsatt position och inspirerar andra ungdomar att verka emot diskriminering.
 
taksvarkki_nuorisoneuvosto_Kaoma1
Golden och Edith är medlemmarna i ungdomsråd i Kaoma, Zambia.
 
Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen, Dagsverke rf:s hedersmedlem och ordförande för Dagsverkeskommittén 1985–1988.

Dagsverkeskampanjen Var modig varar tills slutet av maj 2019. Skolorna kan ordnas Dagsverkesdagen vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat.

Läroanstalter kan också beställa ett gratis skolbesök från Dagsverke rf. I workshopen som Dagsverkes utbildare i global fostran håller i behandlas genom praktiska metoder barnens rättigheter, jämlikhet och ungas möjligheter att påverka i Zambia och Finland.

Dagsverke rf är en expertorganisation inom utvecklingssamarbete och global fostran. Dagsverke rf:s global fostran handlar om att kontinuerligt ställa frågor och att ifrågasätta de egna kunskaperna, åsikterna och handlingssätten. Flerkunnighet och kritiskt tänkande utvecklas med global fostran, samt hjälper det bilda förståelse om ens egna påverkansmöjligheter.

Den ursprungliga Dagsverkesinsamlingen sedan 1967 är utvecklingssamarbete från unga till unga.

 
Juliste_tytot_iso Juliste_pojat_iso

”Min dröm är att alla ska få samma möjligheter.” – Iiris, 14, Finland

”Du har rätt att göra vad du vill och vara vem du vill.” – Hope, 15 Zambia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mer information om Var modig -kampanjen och Dagsverkesinsamlingen:
www.dagsverke.fi/zambia
Informatör Pamela Arslan, pamela.arslan(@)taksvarkki.fi, 050 5419239

Mer information om Dagsverke rf:s utvecklingssamarbetsprojektet i Zambia:
Programplanerare Senja Väätäinen-Chimpuku, senja.vaatainen(@)taksvarkki.fi, 046 8108211