Nyheter: Nepal

Bättre skolmiljö minskade på mängden avhoppare

Utvecklingssamarbetesprojektet som började 2016 i Nepal har som målsättning att förbättra inlärningsmiljön i 15 skolor och stärka samarbetet mellan eleverna, personalen och andra intressenter.

I början av hösten beställdes en halvtidsöversyn för Dagsverke rf:s projekt Supporting Youth for Making Child and Environmentally Friendly Schools in Nepal, vars rapport nu är klar. För projektets förverkligande på plats ansvarar Dagsverkes nepalesiska partnerorganisation Environmental Camps for Conservation Awareness (ECCA).

Youth Training-Group photo

Effektiv skolförvaltning och högklassig skolmiljö ökar uppskattningen för skolgång och upplevelsen av att det är meningsfullt bland såväl elever som deras föräldrar. Tack vare projektet har föräldrarnas deltagande i skolornas verksamhet ökat och deras förståelse för betydelsen av utbildning i stärkandet av barnens livskunskaper och välmående har förbättrats.

Enligt halvtidsöversynen har projektet fått till stånd förändringar i intressenternas beteende och resultatet är en mer hållbar och barnvänlig skolmiljö. Projektet har ökat speciellt flickors förutsättningar att gå i skola och minskat på antalet avhoppare, eftersom till exempel byggandet av fungerande sanitetsutrymmen är speciellt viktigt för att flickors skolgång ska fortgå.

????????????????

Projektet har förbättrat elevernas förståelse för bland annat vikten av en ren miljö och vattenförsörjningen. Medlemmarna i elevkåren samt de övriga eleverna i skolorna sprider informationen i sina samfund och fungerar som samfundens och skolornas utvecklingsagenter.

Halvtidsöversynens upptäckter och rekommendationer utnyttjas under slutet av året i planerandet av projektets fortsättningsfas.

De ungas egen roll i utvecklandet av skolan

Dagsverkes programplanerare besökte Nepal för att bekanta sig med de byskolor vars elevkårsverksamhet stöddes av finländska unga med inkomster från fjolårets Dagsverkesinsamling. En av skolorna är Shree Hari, där en ny elevkårsverksamhet redan är i full gång.

15126056_10202583942917056_2045612518_o
 
”Utbildningen har gett mig insikter i min egen roll och i betydelsen av samarbetets roll i utvecklandet av skolan”, funderar Dikimava (på bilden), som är aktiv i elevkåren i grundskolan Shree Hari.

Som den första reformen i Shree Hari-skolan grundades en återvinningssopplats och byggdes en kompost och en behållare i vilken blandavfall kan brännas upp. Elevkårsaktiva informerar andra elever om varför det är viktigt att återvinna och upprätthålla en god hygien.

Kavi Shiroma-skolan i Jhapa i östra Nepal var däremot redan med i Dagsverkes och ECCA:s projekt 2006-2010 för utveckling av skolor. I projektet som börjar i år fungerar den här skolan som en modellskola för de projektskolor i vilka elevkårerna nu aktiverar sig.

Elevkårsaktiva presenterade sin verksamhet i elevkårens utrymmen för Dagsverkes programplanerare, för representanter från samarbetsorganisationen ECCA, för föräldrautskottet och för medlemmar i skolstyrelsen.

Byskolan har rena toaletter och platser för handtvätt, ett system för rent dricksvatten och ett blomstrande grönområde, som elevkåren odlar med talkoverksamhet. Nyligen byggdes en ugn vid flickornas toalett, i vilken mensskydd kan göras av med på ett tryggt sätt.

drinking-water-and-sanitation-corner-kavi-siromani-ss
 
Som en del av skolans utvecklingsplan byggdes ett system för rent dricksvatten, som är baserat på en klormetod. Med jämna mellanrum kontrollerar elevkårsaktiva vattnets kvalitet, och tar hand om drickplatsens renlighet. Överlopps vatten från behållaren för dricksvatten avleds till trädgårdens bevattningssystem.

I Kavi Shiroma-skolan är interaktionen mellan elever och lärare progressiv och jämlik. Representanter från elevkåren och föräldrautskottet deltar i skolstyrelsens möten och deras åsikter blir hörda i skolans beslutsfattande. Elevkårsaktiva och lärare från närliggande skolor har besökt skolan för att bekanta sig med dess verksamhet och utvecklingsprojekt, och fått tips för att planera sin egen verksamhet.

Ett ordspråk som målats på väggen i Kavi Shiroma-skolan förespråkar utbildning:
If you’re planning for a year, plant rice. If you are planning for 10 years, plant a tree. If you’re planning for 100 years, educate your children.