Nyheter: Nepal

De ungas egen roll i utvecklandet av skolan

Dagsverkes programplanerare besökte Nepal för att bekanta sig med de byskolor vars elevkårsverksamhet stöddes av finländska unga med inkomster från fjolårets Dagsverkesinsamling. En av skolorna är Shree Hari, där en ny elevkårsverksamhet redan är i full gång.

15126056_10202583942917056_2045612518_o
 
”Utbildningen har gett mig insikter i min egen roll och i betydelsen av samarbetets roll i utvecklandet av skolan”, funderar Dikimava (på bilden), som är aktiv i elevkåren i grundskolan Shree Hari.

Som den första reformen i Shree Hari-skolan grundades en återvinningssopplats och byggdes en kompost och en behållare i vilken blandavfall kan brännas upp. Elevkårsaktiva informerar andra elever om varför det är viktigt att återvinna och upprätthålla en god hygien.

Kavi Shiroma-skolan i Jhapa i östra Nepal var däremot redan med i Dagsverkes och ECCA:s projekt 2006-2010 för utveckling av skolor. I projektet som börjar i år fungerar den här skolan som en modellskola för de projektskolor i vilka elevkårerna nu aktiverar sig.

Elevkårsaktiva presenterade sin verksamhet i elevkårens utrymmen för Dagsverkes programplanerare, för representanter från samarbetsorganisationen ECCA, för föräldrautskottet och för medlemmar i skolstyrelsen.

Byskolan har rena toaletter och platser för handtvätt, ett system för rent dricksvatten och ett blomstrande grönområde, som elevkåren odlar med talkoverksamhet. Nyligen byggdes en ugn vid flickornas toalett, i vilken mensskydd kan göras av med på ett tryggt sätt.

drinking-water-and-sanitation-corner-kavi-siromani-ss
 
Som en del av skolans utvecklingsplan byggdes ett system för rent dricksvatten, som är baserat på en klormetod. Med jämna mellanrum kontrollerar elevkårsaktiva vattnets kvalitet, och tar hand om drickplatsens renlighet. Överlopps vatten från behållaren för dricksvatten avleds till trädgårdens bevattningssystem.

I Kavi Shiroma-skolan är interaktionen mellan elever och lärare progressiv och jämlik. Representanter från elevkåren och föräldrautskottet deltar i skolstyrelsens möten och deras åsikter blir hörda i skolans beslutsfattande. Elevkårsaktiva och lärare från närliggande skolor har besökt skolan för att bekanta sig med dess verksamhet och utvecklingsprojekt, och fått tips för att planera sin egen verksamhet.

Ett ordspråk som målats på väggen i Kavi Shiroma-skolan förespråkar utbildning:
If you’re planning for a year, plant rice. If you are planning for 10 years, plant a tree. If you’re planning for 100 years, educate your children.