Uutiset: Nepal

Parempi kouluympäristö vähensi koulupudokkaiden määrää

Nepalissa vuonna 2016 alkaneen kehitysyhteistyöhankkeemme tavoitteena on parantaa 15 koulun oppimisympäristöä, sekä vahvistaa oppilaiden, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Taksvärkki ry:n Nepalin hankkeesta Supporting Youth for Making Child and Environmentally Friendly Schools in Nepal teetettiin 2018 alkusyksynä väliarviointi, jonka raportti on nyt valmistunut. Hankkeen toteutuksesta paikan päällä vastaa Taksvärkin nepalilainen kumppanijärjestö Environmental Camps for Conservation Awareness (ECCA).

Youth Training-Group photo

Tehokas kouluhallinto ja laadukas kouluympäristö lisäävät koulunkäynnin arvostusta ja mielekkääksi kokemista sekä oppilaiden että heidän vanhempiensa keskuudessa. Hankkeen myötä vanhempien osallistuminen koulujen toimintaan on lisääntynyt ja he ymmärtävät paremmin koulutuksen merkityksen lasten elämäntaitojen ja hyvinvoinnin parantamisessa.

Väliarvioinnin mukaan hankkeessa on saatu aikaan muutoksia sidosryhmien käyttäytymisessä, ja tuloksena on kestävämpi ja lapsiystävällisempi kouluympäristö. Hanke on lisännyt erityisesti tyttöjen edellytyksiä koulunkäyntiin ja vähentänyt koulupudokkaiden määrää, sillä esimerkiksi toimivien saniteettitilojen rakentaminen on erityisen tärkeää tyttöjen koulunkäynnin jatkumisen kannalta.

????????????????

Hanke on parantanut oppilaiden ymmärrystä muun muassa puhtaan ympäristön ja vesihuollon tärkeydestä. Oppilaskuntien hallitusten jäsenet sekä koulujen muut oppilaat jakavat tietouttaan omissa yhteisöissään ja toimivat yhteisöjensä sekä koulujensa muutosagentteina.

Väliarvioinnin löydöksiä ja suosituksia hyödynnetään hankkeen jatkovaiheen suunnittelussa loppuvuoden aikana.

 
Teksti: Elina Tiensuu

Kohti lapsi- ja ympäristöystävällisempiä kouluja Nepalissa

Taksvärkin hankkeessa Nepalissa tuetaan maaseudun kyläkoulujen oppilaskuntia Jhapan, Morangin ja Dhankutan alueilla. Hankkeessa mukana olevissa kouluissa oppilaskunnat järjestävät paljon säännöllistä toimintaa edistääkseen koulun ilmapiiriä sekä oppilaiden aktiivisuutta. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia sekä innostaa nuoria toimimaan paremman kouluympäristön puolesta.

Vuonna 2018 hankkeeseen on liittynyt kaksi uutta koulua, ja niiden oppilaskunnat ovat järjestäneet erilaisia aktiviteettejä koulun nuorten innostamiseksi. Nuoret ovat päässeet jakamaan ideoita ja näkökulmia oppilaskunnan toimintatapoihin ja järjestettäviin aktiviteetteihin liittyen. Nuoret yhteensä 15 hankekoulussa osallistuvat koulujen kehittämissuunnitelmien toteuttamiseen sekä jakavat tietoa liittyen hygieniaan, oppilaskuntatoimintaan, lapsen oikeuksiin ja ympäristökysymyksiin. Taksvärkin kumppanijärjestö ECCA (Environmental Camps for Conservation Awareness) kouluttaa hankkeen puitteissa nuorten lisäksi myös muita sidosryhmiä, kuten vanhempaintoimikunnan jäseniä sekä koulujen henkilökuntaa koulujen kehittämiseen, talouteen sekä eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön liittyen.

35227258_10204902009747278_3988506617627803648_n
 
Keväällä 2018 kyläkouluissa järjestettiin kuukautishygieniaan liittyviä koulutuksia tytöille ja naispuoliselle henkilökunnalle, ja heille jaettiin paikallisesti tuotettuja kestokuukautissiteitä. Taksvärkin hankkeen puitteissa tehtävä kuukautisiin liittyvän tietoisuuden lisääminen ja kunnollisten vessojen rakentaminen tukevat tyttöjen koulunkäyntiä ja vähentävät poissaoloja kuukautisten aikaan.

Katso tästä lyhyt videoraportti oppilaskuntien toiminnasta Nepalissa ja muista hankkeen tapahtumista vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla.

 
 
Video ja kuvat: ECCA