Uutiset: Mosambik

Nuorisojärjestön saavutuksia juhlittiin Mosambikissa

Samaan aikaan kun Suomessa 8.9. juhlistettiin 50-vuotiasta Taksvärkkiä, juhlittiin Mosambikissa Taksvärkin kumppanijärjestö ASSCODECHAn 16-vuotista taivalta. Juhlatilaisuudessa esiteltiin viime vuoden lopussa päättyneen Taksvärkin ja ASSCODECHAn yhteistyöhankkeen keskeisimpiä tuloksia.

Nuorten aktiivien musiikki- ja tanssiesitysten saattelemana myös Taksvärkki ry yhtenä ASSCODECHAn tärkeimmistä kumppaneista palkittiin kunniakirjalla osoituksena viisivuotisen yhteistyön merkityksestä ASSCODECHAlle. Taksvärkin puolesta kunniakirjan vastaanotti Suomen Mosambikin suurlähettiläs Laura Torvinen.

kunniakirjaASSCODECHA

Vuosina 2012–2016 toteutettu yhteistyöhanke keskittyi Chamanculon nuorten ammatilliseen koulutukseen, lasten koulunkäynnin tukemiseen muun muassa tukiopetusryhmien kautta sekä nuorisorikollisuuden ja päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn vapaa-ajantoiminnan ja keskusteluryhmien kautta. Hankkeen myötä yli 2000 nuorelle tarjottiin neuvontaa opiskelumahdollisuuksiin, työnhakuun ja pienyrittäjyyteen liittyen. Heistä reilu 1100 osallistui ammatti- tai oppisopimuskoulutukseen tai yrittäjäkursseille ja noin 600 sai käytännön neuvontaa työnhaussa tai oman pienyrityksen perustamisessa. Lisäksi tuettiin yli 1600 lapsen peruskoulutusta, ja 700 aikuista oppi lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan lukutaitokursseilla.

Terveys- ja hygieniavalistuskampanjoiden, siivoustalkoiden sekä hankkeen alkuvaiheessa rakennettujen yhteisökäymälöiden myötä vähennettiin kulkutautien leviämistä Chamanculo C:n alueella. Hankkeella myös vahvistettiin kumppani ASSCODECHAn kapasiteettia erityisesti taloushallinnon ja seurannan osalta. Vakaampi järjestö jatkaa toimintaansa uusien rahoittajien turvin Taksvärkin rahoittaman hankkeen päätyttyä.

Taksvärkin ja ASSCODECHAn työn Mosambikin nuorten parissa mahdollistivat lukuvuonna 2011–2012 Taksvärkki-keräykseen osallistuneet suomalaiset nuoret. Lue lisää kyseisen lukuvuoden Taksvärkki-kampanjasta Unelma ammatista täältä.

MosambikKampanjajuliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
teksti: Veera Blomster
kuvat: Laura Torvinen ja ASSCODECHA

Menestystarinoita Mosambikista

Taksvärkin Mosambikin kehitysyhteistyöhankkeessa tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ammattikouluttautumista. Maputossa toimivan kansalaisjärjestö Asscodechan järjestämään ravintola- ja catering-alan koulutukseen osallistuneet nuoret kertovat kokemuksistaan.


 
Kuvassa vasemmalta Cremilda, Amelia ja Solifo

Cremilda Jose, 24, asuu Maputossa, Chamanculon C-slummissa 2- ja 4-vuotiaiden lastensa kanssa. Cremilda kasvoi ilman vanhempia, ja hänellä on ollut paljon muitakin vaikeuksia elämässään. Hän halusi kuitenkin kouluttautua, päästä töihin ja hankkia perheelleen kunnollisen toimeentulon. Assodechan järjestämän koulutuksen jälkeen hän oli harjoittelussa catering- ja tapahtumatuotantoyrityksessä. Harjoittelu sujui hyvin, ja hän sai töitä virvokkeiden ja välipalojen myyjänä.

Cremilda kykenee nykyisellä palkallaan elättämään itsensä ja lapsensa – lasten isä ei osallistu elatusmaksuihin. Hän on ylpeä taloudellisesta riippumattomuudestaan. Seuraavaksi hän haluaisi hankkia perheelleen paremman asunnon. Pitopalvelualan ammattikoulutettuna hän haaveilee lisäksi omasta catering-alan yrityksestä.

Hänen mukaansa Asscodechan järjestämä kurssi tuli juuri oikeaan aikaan: ”Unelmani ovat käyneet toteen”, Cremilda sanoo.

Kokit_nettiin
 
Amelia Regina Naite, 23, asuu Chamanculon slummissa. Hän naimisissa ja hänellä on 2-vuotias tytär, mutta hän on pitkään halunnut olla taloudellisesti riippumaton muiden avusta.

Myös Amelia pääsi 3 kuukautta kestävälle kurssille, jossa koulutettiin ravintola- ja baarityöntekijöitä. Kurssin jälkeen hän työskenteli Santa Cruz -hotellissa neljän kuukauden ajan. Työharjoittelun jälkeen hän etsi töitä eri ravintoloista ja hotelleista ansioluetteloaan jaellen; hän pääsikin työhaastatteluun ja sai vakituisen työpaikan ravintolasta.

Hän sanoo nykyisin olevansa hyvin onnellinen, koska pystyy elättämään itse itsensä. Tulevaisuudessa hän haaveilee jatkavansa opintoja, koska hänen palkkansa riittää lukion lukukausimaksuihin. Amelia pitää työstään ja haluaa kehittää ammattitaitoaan edelleen. Hän harkitsee perustavansa tarjoilijakollektiivin, jonka jäsenet työskentelisivät erilaisissa tapahtumissa etenkin slummin lähialueilla.

Hän on tyytyväinen kurssilta saamiinsa työelämätaitoihin.

asscodecha kokit 4
 
Solifo Antonio Muloi, 34, on kotoisin Chamanculo B:stä. Hän osallistui ravintola- ja baarityöntekijöiden koulutuskurssille. Hän oli aiemminkin työskennellyt alalla, mutta nyt hän sai virallisen koulutuksen ja tutkintotodistuksen.

Solifo vetoaa muihin maputolaisten slummien nuoriin: ”Kouluttautukaa ja hankkikaa ammatti, jättäkää rikollisuus ja prostituutio”. Hän on kiitollinen Asscodechalle saamastaan koulutuksesta, joka avasi hänelle uusia ammatillisia ulottuvuuksia.
 

Käännös: Kukka-Maria Ahokas
Kuvat: Asscodecha