Nyheter: Madagaskar

Internationella läskunnighetsdagen på Madagaskar

UNESCO har redan under 40 års tid genom sin internationella läskunnighetsdag den 8 september påmint världen om att läskunnighet är en mänsklig rättighet och grunden till allt lärande. Över en tredjedel av den vuxna befolkningen på Madagaskar kan inte läsa. Dagsverkes partnerorganisation Malagasy Mahomby deltog i firandet av läskunnighetsdagen i tre olika områden.

Den officiella högtiden på riksnivå hölls i turiststaden Ampefy. I festen deltog tjänstemän från undervisningsministeriet, regionförvaltningen och kommunen, flera organisationer som arbetar för att förbättra läskunnigheten, inklusive ett tiotal anställda och medlemmar i organisationen Malagasy Mahomby. Programmet bestod av skriv- och räkneövningar, en frågesport, ett diskussionsmöte, utdelning av slutbetyg till eleverna i Asama-lågstadium och ett besök i klassrummet. På västkusten i byarna S:t Augustin och Milenaka, där Malagasy Mahomby tillsammans med UNDP inledde ett läskunnighetsprojekt för vuxna för några månader sedan, hölls tillställningar i respektive by två dagar i rad.

Centrum av Mamambondro.

Vi som från Dagsverkes sida var med i läskunnighetsprojektet, jag själv medräknad, deltog i ett evenemang på östkusten i landsbygdskommunen Manambondro. Resan från huvudstaden till ort och ställe tog två dagar och på den ställvis leriga och mycket skumpande vägen var det inte direkt fel att färdas i jeep. De lokala organisationerna 3FTI och Femmes Leadership, som i praktiken skötte läsundervisningen inom tre kommuner, hade också hand om festarrangemangen. 3FTI:s huvuduppgift är att erbjuda utbildning och teknisk hjälp till exempelvis jordbrukare för att uppnå en hållbar användning av miljön. Kvinnoföreningen skördar ris och samlar pengarna för arbetet i en gemensam kassa.

Festplatsen i Mamambondro kommunhuset på backkrönet.

Festfolket samlades längs med morgonen på kommunhusets gård. Efter en lång väntan och olika slags förberedelser kunde festen slutligen inledas med flagghissning och nationalsången. Förutom de inbjudna gästerna bestod deltagarna i huvudsak av invånare från byarna – barn, unga och vuxna. Kommundirektören, en cirka tioårig elev i läsundervisningsklassen, en lärare i läsundervisning för vuxna, skoldistriktets direktör, jag, Verohanitra koordinator för Malagasy Mahomby och projektets regionala övervakare höll tal. Om jag förstod rätt betonades betydelsen av läskunnighet i vardagen. Undervisningen värdesattes och man hoppades att Dagsverke skulle fortsätta att stödja projektet. Själv berättade jag om Dagsverke och om hur de finländska ungdomarna genom sin egen insats stöder utvecklingsprojekten.

Intensiva räkneövningar.

Festen kulminerade i läs-, skriv- och räkneuppvisningar av vuxna som lärt sig alla dessa färdigheter. Åhörarna följde länge och intensivt med programpunkten för det behövdes fyra personer att räkna ut skillnaden mellan två tresiffriga tal. Till sist kom man fram till rätt resultat och kunde konstatera att undervisningen så att säga hade varit lyckad och alla lärande fick ta emot betyg för slutförda studier.

Sång- och dansföreställning av eleverna i Ambohitsoratra.

Trots att det här på landsbygden där man lever på att odla nejlika, vanilj, kaffe, peppar och ris och inte har någon elektricitet, ibland har brist på dricksvatten och bara en mobiltelefonoperatör kunde finnas många andra saker att förbättra, kan man inte annat än instämma i hur viktig läs- och skrivkunnigheten är. Den hjälper människorna att få tillgång till nya kunskaper och färdigheter som kan bidra till att utveckla boendemiljön på lång sikt.

 

Text och bilder: Heini Rosqvist, Dagsverkes volontär i Madagaskar


Utbyte av berättelser mellan ungdomar från Finland och Madagaskar

Berättelseprojektet HERÄTYS (VAKNA!) för ungdomar som Dagsverke rf koordinerat och genomfört tillsammans med läs- och skrivkunnighetsgruppen inom ramen för Dagsverkes utvecklingssamarbetsprojekt på Madagaskar har nu slutförts. Slutresultatet av projektet blev en fin liten bok som öppnas som en solfjäder och som innehåller fiktiva berättelser som påbörjats här i Finland. Idén med bokprojektet var att en finländsk och en madagaskisk ungdom skulle skriva berättelser tillsammans. Projektet inleddes våren 2011med att klass 8C i Rudolf Steiner- skolan i Helsingfors fick pröva på att skriva berättelser. Varje elev skrev sin egen berättelse som sedan översättares till franska och vidare till malagassiska, som är språket som talas på Madagaskar. Efter det här första skedet fortsatte ungdomar från läs- och skrivkunnighetsgruppen på Madagaskar på berättelserna. De här fortsättningarna översattes till franska och finska, och sedan publicerades de färdiga berättelserna med fortsättningar och allt tillsammans med några självständiga berättelser. Den färdiga boken är tvåspråkig på finska och malagassiska, och den är illustrerad med bilder som ritats av madagaskiska ungdomar.

Madagaskar- boken är ett av många sätt som Dagsverke rf använder för att informera om sina utvecklingssamarbetsprojekt. Tack vare boken har finländska och madagaskiska ungdomar fått lära av varandra och tillsammans förverkligat ett projekt. Det står andra fritt att ta modell av och utveckla det här arbetssättet, som kan beskrivas som aktiverande mediefostran.

Dagsverke rf:s och FFF Malagasy Mahombys läs- och skrivkunnighetsprojekt på Madagaskar pågår åren 2009-2013. Målet med projektet är att lära barn och unga som hamnat utanför det officiella skolsystemet att läsa och skriva. Den lilla boken som nyss getts ut är frukten av ett gemensamt projekt som förde två sinsemellan olika länders ungdomar lite närmare varandra. Madagaskar- boken finns att läsa och skriva ut på Dagsverkes hemsida.