Uutiset: Madagaskar

Pysyviä vaikutuksia Madagaskarilla

Taksvärkki ry sai hienon mahdollisuuden järjestää ex post -kyselyn vuosina 2009–2013 tukemansa Madagaskarin hankkeen vaikutuksista ja kestävyydestä entisen työntekijänsä vieraillessa hankealueella neljä vuotta hankkeen päättymisen jälkeen.

Madagaskarilaisen FFF Malagasy Mahomby (MM) -järjestön luotsaaman ja Taksvärkki ry:n tukeman luku- ja kirjoitustaitohankkeen vaikutukset ovat edelleen nähtävissä. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli koulua käymättömien ja koulunsa keskeyttäneiden lasten ja nuorten saaminen opetuksen piiriin. Menetelminä toimivat MM:n kehittämät tiiviit koulutusohjelmat luku- ja kirjoitustaidon perusteista eri ikäluokille. Muun muassa Asama-metodilla 12–18-vuotiaat nuoret koulutettiin ala-asteen viiden vuoden opetusohjelmasta 10 kuukaudessa, paikallisella malagassin kielellä. AFI-D -menetelmällä, josta MM on saanut kiitosta myös valtion taholta, opetetaan aikuisille luku-ja kirjoitustaidon sekä yrittäjyyden perusteet kolmessa kuukaudessa. Hankkeessa koulutettiin viiden vuoden aikana 4 500 Asama-opiskelijaa sekä 6 700 AFI D-opiskelijaa.

Viime vuoden lopussa järjestettyyn kyselyyn osallistui kymmenen Asama- ja AFI-D -opiskelijaa, kolme MM:n työntekijää, viisi kouluttajaa sekä kolme hankkeen ulkopuolista kyläläistä edustaen kahta hankealuetta neljästä. Kyselyn perusteella voidaan sanoa, että hanke välitti nuorille taitoja, joiden avulla he ovat pystyneet lisäämään omaa ja perheidensä hyvinvointia myös hankkeen päätyttyä. Haastelluista Asama-oppilaista suurin osa on jatkanut yläasteelle, lukioon tai tekniseen kouluun. He arvostivat kouluaineiden oppimisen lisäksi saamiaan elämäntaitoja, jotka auttavat toisten kanssa kommunikoidessa ja toimiessa.

Madagaskar_nuoret1
Entiset ASAMA-oppilaat Nicole, Marie, Pierre, Prisca ja Daniella Malagasy Mahombyn toimistossa Fianarantsoassa.
 
Hankenuorten osaamista arvostetaan yhteisöissä laajemminkin. Paikallisen kuntahallinnon, fokotanyn, puheenjohtajan mukaan hankkeeseen osallistuneiden ja muiden nuorten välillä on selvä ero. Koulua käyneet nuoret ovat omatoimisia ja itsenäisiä, ja heistä on tullut esikuvia kylän muille nuorille. AFI-D -opin saaneille nuorille aikuisille keskeisintä on ollut luku- ja kirjoitustaidosta saatu hyöty heidän omissa pienyrityksissään. Taidot ovat myös lisänneet suunnitelmallisuutta rahan käytössä ja kodinhoidossa yleisemmin.

Hankkeen haasteita olivat muun muassa AFI-D -koulutuksessa osallistujia valmistavien prosessien puutteellinen hyödyntäminen joillain hankealueilla, jolloin nuorten aikuisten sitoutuminen koulutukseen ei ollut riittävä. MM-järjestö onkin kehittänyt menetelmiään viime vuosina niin, että valmisteluihin ja nuorten osallisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomioita. MM hoitaa nykyään esimerkiksi Catholic Relief Services -järjestön aikuiskoulutusta 27 paikkakunnalla. Myös hankkeessa koulutetuista, kylistä palkatuista opettajista moni on päässyt julkiselle puolelle töihin tai kunnallisiin luottamustehtäviin.

”On harvinaista saada tietoa kehitysyhteistyön tuloksista hankeyhteistyön päättymisen jälkeen, niin tärkeää kuin se olisikin. Onneksi Madagaskarin osalta pystyimme hyödyntämään verkostojamme ja tekemään kyselyn. On hienoa kuulla, että olemme onnistuneet tukemaan nuoria tavoilla, jotka ovat kantaneet elämässä muutenkin ja tuottaneet yhteisöihin hyvinvointia laajemmin” kertoo Taksvärkki ry:n ohjelmasuunnittelija Senja Väätäinen-Chimpuku.

”On myös tärkeää, että kumppanimme on pystynyt hyödyntämään viiden vuoden yhteistyön menetelmiensä kehittämisessä. MM on nykyään huomattava tekijä aikuiskoulutuksen saralla ja kysytty yhteistyökumppani Madagaskarilla.”

Lue koko kyselyraportti täältä.
 
Madagaskar_nuoret2
Andoharanomaitsolaiset nuoret Claudia, Pierrette, Emeracienne ja Samuël opiskelevat nykyään yläasteella ja teknisessä koulussa.
 
 
Kuvat: Ulla-Maija Aitakangas

Madagaskar-hankkeen loppuarviointi on julkaistu

Suomalaiset koululaiset keräsivät lukuvuoden 2008–2009 Taksvärkki-kampanjassa varoja madagaskarilaisten lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseen. Koululaisten ja ulkoministeriön tuella rahoitettu viisivuotinen hanke päättyi vuoden 2013 lopussa kannustavin tuloksin ja hankkeen loppuarviointi on nyt julkaistu.

Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa virallisen koulujärjestelmän ulkopuolelle jääneitä lapsia ja nuoria lukemaan ja kirjoittamaan toiminnallisella, arkielämään sovelletulla teho-opetuksella. Hanke toteutettiin pääkaupunki Antananarivon ympäristössä sekä kolmella muulla alueella, joilla Madagaskarin opetusministeriö katsoo lukutaitotilanteen olevan erityisen huolestuttava.

Viiden vuoden aikana yli 15 000 lasta, nuorta ja aikuista on osallistunut johonkin hankkeen kolmesta eri opetuskokonaisuudesta. Muun muassa hankkeessa käytetty ASAMA-opetus osoittautui ennakoitua tehokkaammaksi: yli 50 prosenttia ASAMA-oppilaista on läpäissyt peruskoulun päättökokeen. ASAMA-opetuksessa lapsille ja nuorille tiivistettiin 10 kuukauteen koko ala-asteen opetusohjelman sisältö ja annettiin mahdollisuus osallistua ala-asteen loppukokeeseen.

Madagaskarin noin 22 miljoonasta asukkaasta 75 % elää köyhyysrajan alapuolella. Madagaskarin 15–45-vuotiaasta väestöstä 39,5 % on lukutaidottomia. Vaikka 90 % lapsista aloittaa koulunkäynnin, vain 57 % käy ala-asteen loppuun.

Lue Madagaskar-hankkeen raportti tästä.

Kaikki hankeraportit on luettavissa Taksvärkki ry:n sivuilta.