Uutiset: Kambodzha

Uuden sukupolven ihmisoikeusaktivisteja

Taksvärkki ry:n viisivuotinen kehitysyhteistyöhanke Kambodzhassa saatiin päätökseen vuoden 2015 lopussa. Hanke toteutettiin yhteistyössä paikallisen ihmisoikeusjärjestö LICADHOn (Cambodian league for the Promotion and Defense of Human Right) kanssa ja sitä edelsi Taksvärkki ry:n oppilaitoksille suunnattu Työpaikka rohkealle –kampanja lukuvuonna 2010–2011.
 
Tavoitteena hankkeessa oli lisätä paikallisten ihmisten, etenkin lasten ja nuorten, sekä päättäjien tietoa ja ymmärrystä lapsen oikeuksista. Samalla pyrittiin myös parantamaan nuorten ja lasten vaikuttamismahdollisuuksia luomalla heille verkostoja päättäjiin ja rohkaisemalla heitä toimintaan. Hankkeen alussa toiminnan keskipisteessä olivat lapsityövoimakysymykset ja lapsen oikeuksien rikkomusten uhrien tukeminen. Viimeisten vuosien aikana keskityttiin erityisesti nuorten toimintaryhmien kehittämiseen ja itsenäisen toiminnan vahvistamiseen.
 
Kambodzha6
Thun Samenin toimintaryhmän nuoria valmistautumassa lapsen oikeuksista kertovaan teatteriesitykseen.
 
Hankkeen aikana LICADHO teki Kambodzhassa monenlaista ruohonjuuritason ihmisoikeusvaikuttamistyötä. Lapsenoikeusryhmiä perustettiin toimimaan lapsen oikeuksien edistämiseksi ja tarkkailemaan lähiympäristöään kylätasolla. Ryhmien toimintaan osallistui vuosina 2011–2015 yhteensä yli 1 000 jäsentä, joista noin puolet oli lapsia ja nuoria. Loput jäsenistä olivat aikuisia, muun muassa paikallisviranomaisia, opettajia ja lasten vanhempia. Ryhmien jäsenet tarkkailivat yhteisöjensä lapsenoikeustilannetta, neuvoivat ihmisoikeusrikkomusten uhreja ja ohjasivat heitä tarvittaessa eteenpäin avun piiriin. Ryhmät myös raportoivat LICADHOlle lapsen oikeuksien rikkomuksista.
 
Kambodzha7
Nuoria ohjaamassa tanssitapahtumaa kansalaisjärjestöjen toimintaa rajoittavaa lakia vastustavalla mielenosoitusmarssilla.
 
Taksvärkin hankkeessa on autettu yli 1 000 lapsen oikeuksien rikkomusten uhria. Suuri osa tapauksista liittyi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, mutta myös lapsityöhön, väkivaltaan ja ihmiskauppaan. Tarvittaessa uhreille tarjottiin lakiapua sekä lääkärinpalveluja. Lisäksi turvakotipaikkaa ja kuntoutusta tarvitsevat lapset ohjattiin sosiaalityötä tekevien järjestöjen piiriin. Lapsen oikeuksien rikkomusten uhreille ja heidän perheilleen jaettiin myös hätäapupaketteja helpottamaan perheiden arkea esimerkiksi hankalien oikeusprosessien aikana.
 
Viiden vuoden aikana LICADHO järjesti työpajoja ja koulutuksia hankkeessa perustettujen lapsenoikeuksien ryhmien aktiiveille. Ryhmät järjestivät yhteisöissään erilaisia kampanjoita ja yleisötapahtumia, joiden avulla käsiteltiin lapsen oikeuksien teemoja. LICADHO tuotti myös “My Child, Your Child”-radio-ohjelmaa, jossa lapsen oikeuksien teemat olivat keskeisessä asemassa. Ohjelmalla oli puolen vuoden ajan vakituinen ohjelmapaikka Voice of Democracy (VOD) -kanavalla. Lapsen oikeudet saivat näkyvyyttä myös televisiossa vuonna 2013, kun kuuluisa komediaryhmä esitti LICADHOn kanssa yhdessä suunniteltuja lapsityötä vastustavia sketsejä kahdessa televisio-ohjelmassa.
 
Kambodzha5
Phnom Penhin toimintaryhmän nuoria Maailman ympäristöpäivän mielenilmauksessa.
 
Viiden vuoden aikana noin 250 000 kambodzhalaista pääkaupungissa ja monissa kylissä saivat tietoa lapsityövoimasta ja yhteisöjä koskettavista lapsenoikeuskysymyksistä radio- ja tv-ohjelmien, keskustelutilaisuuksien, Forum-teatteriesitysten, muiden yleisötapahtumien, kampanjoiden sekä painetun materiaalin avulla.
 
Hankkeessa perustetut nuortenryhmät ovat alusta asti olleet keskeisessä roolissa ja ne jatkavat yhä toimintaansa Kambodzhassa. Etenkin Phnom Penhin ja Kandalin alueen nuortenryhmä on kasvattanut ja koonnut yhteen uuden sukupolven ihmisoikeusaktivisteja, jotka tulevat jatkamaan aktiivista toimintaansa. LICADHO jatkaa edelleen ihmisoikeuksien seurantaa ja tarkkailua Kambodzhassa.
 
Videolla Sen Sokhim kertoo LICADHO:n nuortenryhmien toiminnasta.
 
 
Kuvat:LICADHO

Radio-ohjelmilla ja teatterilla vaikuttajat

Forum-teatteria, radio-ohjelmia, yleisötapahtumia ja keskustelutilaisuuksia. Kambodzhassa riittää menoa ja meininkiä, kun nuoret levittävät yhteisöönsä tietoa ihmisoikeuksista.
 
Kambodzha
Lapsen oikeuksien toimintaryhmä tarinatyöpajassa.
 
Taksvärkki ry toteutti vuosina 2011-2015 Kambodzhassa monivuotisen hankkeen yhteistyössä paikallisen ihmisoikeusjärjestö LICADHOn (Cambodian league for the Promotion and Defense of Human Right) kanssa. Hankkeessa tuettiin lapsityöntekijöitä saamaan koulutusta, kuntoutusta ja mahdollisuuksia muuhun toimeentuloon ja perustettiin nuorten omia toimintaryhmiä, joiden kautta nuoret levittivät tietoa lapsen oikeuksista.
 
Kambodzha3
Phnom Penhin lapsen oikeuksien toimintaryhmä iloitsi saavutuksistaan tapaamisessa Kampotissa.
 
Vuoden 2015 aikana keskityttiin erityisesti nuorten ryhmien kehittämiseen ja itsenäisen toiminnan vahvistamiseen. Nuorten ryhmät järjestivät yhteisöissään erilaisia yleisötapahtumia kuten foorumeita, keskustelutilaisuuksia, mielenilmauksia ja forum-teatteriesityksiä, joiden avulla käsiteltiin lapsen oikeuksien teemoja. Hankkeen aikana nuorten ryhmissä on kasvanut uuden sukupolven ihmisoikeusaktivisteja, jotka toimivat esimerkkinä ja roolimallina omassa lähipiirissään.

Meng Lamey, 19, on ollut mukana LICADHO:n toiminnassa monen vuoden ajan. Hän on järjestänyt kouluissa erilaisia osallistavia draama-, laulu- ja tanssiesityksiä lapsen oikeuksista, kouluttanut nuorempia toimijoita vastuutehtäviin, ja verkostoitunut erilaisten järjestötoimijoiden kanssa. Nyt Lamey opiskelee yliopistossa ja jatkaa edelleen tärkeää ruohonjuuritason työtä lapsen oikeuksien parantamiseksi. Hän kokee velvollisuudekseen taistella lapsityötä vastaan rohkaisemalla lapsia ja nuoria käymään koulua.
 
Lamey
Meng Lamey puhumassa medialle kansalaisjärjestöjen toimintaa rajoittavaa lakia vastustavalla mielenosoitusmarssilla viime kesäkuussa.
 
Lapsityötä ja sen ehkäisemistä käsiteltiin myös LICADHOn tuottamassa “My Child, Your Child”-radio-ohjelmassa. Radio-ohjelmalla oli puolen vuoden ajan vakituinen ohjelmapaikka Voice of Democracy (VOD) -kanavalla. Ohjelmassa kävi 24 vierasta, joiden kanssa keskusteltiin lapsityöläisten elämästä, lapsityön syistä ja sen ehkäisystä. Radio-ohjelma herätti kiinnostusta ja keskustelua kuuntelijoissa. Ohjelmaan tuli yhteensä 74 soittoa, joissa kommentoitiin ja kysyttiin lapsityöstä.

Sophea Kunthy, aloitti toimintansa LICADHOn toimintaryhmässä vuonna 2008. Ennen toimintaryhmään liittymistä hän oli itse lapsityön uhri. Kunthy työskenteli kotiapulaisena perheessä, joka ei sallinut hänen levätä ja syödä tarpeeksi. LICADHOn avulla Kunthy pystyi lopettamaan työnsä ja osallistumaan toimintaryhmien toimintaan. Opittuaan lapsen oikeuksista, hän jakoi tietoaan muille lapsille ja nuorille. Kunthy järjesti oman ryhmänsä kanssa erilaisia keskustelufoorumeita ja kampanjoita lapsen oikeuksien puolesta. Kunthy uskoo, että nuoret ovat keskeisessä roolissa ihmisoikeuksien edistämisessä. Hän toivoo ystävilleen hyvää koulutusta, jotta he voivat yhdessä osallistua Kambodzhan kehittämiseen tulevaisuudessa.

 
Teksti: Anu Molarius
Kuvat: LICADHO