Nyheter: Guatemala

Var och en har rätt att delta

Hälften av invånarna i ett land är unga. Är det då enkelt för dem att delta i beslutsfattandet? Åtminstone i Guatemala händer det här inte, fast det i landet finns gott om unga som vill påverka.

Dagsverke rf:s målsättning i Guatemala är att förbättra på ungas samhälleliga påverkansmöjligheter och öka på deras deltagande i det kommunala beslutsfattandet.

Inom ramen för Dagsverkes och den lokala medborgarorganisationen PAMs projekt ordnas ett utbildningsprogram för ungas medborgerliga påverkande. Programmet har väckt positiv uppmärksamhet på de områden där projektet är verksamt. Nu ordnas ett motsvarande utbildningsprogram i tre byar utanför staden Malcata. Den här gången fungerar kommunen som finansiär. Det här är en del av verksamheten för den kommunala byrån för ungdomsärenden som grundats på de ungas initiativ. Under pilotfasen för programmet fungerar unga som utbildats vid Dagsverkes projekt som utbildare.

Malacatan nuoret
 
”Aktiva från ungdomsrörelsen är nöjda och stolta över den här prestationen. Den allmänna atmosfären är ändå fortfarande väldigt vuxencentrerad. De unga är nedslagna på grund av det här, eftersom de upplever att de inte får tillräckligt med uppskattning för sitt arbete av de kommunala arbetarna, vars jobb det just är att stödja ungdomarna”, kommenterar Jorge Medrano från PAM. Det finns med andra ord ännu mycket jobb kvar när det gäller att förändra attityder.

Också ungas aktivitet i Morales börjar ge synliga resultat. Ungdomsrörelsen kom fram med ett initiativ om att grunda byrån för ungdomsärenden. Initiativet godkändes i fjol och i november 2015 blev ungdomsrörelsen ombedd av borgmästaren att förbereda ett förslag på byråns verksamhet. Den förslagna aktiviteten fokuserar på sex delområden: befästandet av byrån, utbildning, hälsa, kultur och sport, tillgång till information och ungas deltagande. De aktiva i ungdomsrörelsen skulle svara för att planen verkställdes och för den praktiska koordineringen.

Enligt Jeason Echeverrían, som är aktiv i ungdomsrörelsen i Morales, gick presentationen av verksamhetsplanen bra och mottagandet var positivt. ”Då diskussionen tog slut konstaterade kommunens borgmästare att han vill utveckla saker som berör unga. Han sade sig ha varit beredd att stöda ungdomsrörelsens verksamhet oberoende av fullmäktiges inställning”.

Det här är ett betydande steg för unga aktiva i Morales. Samtidigt visar det, att den kommunala myndigheten anser att barns och ungas rättigheter är viktiga, även om det ännu i många fall är långt kvar till att de uppfylls i Guatemala.
 
Text: Veera Blomster
Foto: Pamela Arslan
 
Dagsverke rf:s mångåriga projekt i Guatemala inleddes av kampanjen Vi bygger morgondagen idag, som riktades till finländska skolelever och studerande under läsåret 2012–2013.

Vad gör ett ungdomsnätverk i Guatemala?

En tid sedan förverkligade vi ett teateruppträdande för att fira den internationella kvinnodagen. Då informerade vi om mänskliga rättigheter här i Zunilito åt hela lokalsamhället, speciellt åt kvinnorna. Då fick vi mycket synlighet för vårt ungdomsnätverk i vår kommun. Kommundirektören litar på oss och stöder vår verksamhet.


 
Vi har skrivit tidningar om teman som är viktiga för ungdomar. Medlemmarna i ungdomsnätverket har också dragit workshopar i skolor om sexuella rättigheter.

Vi unga har själva lärt oss mycket om olika teman. Det hjälper oss att göra kloka beslut. Samtidigt har vi vuxit som människor.

I ungdomsnätverket har vi lärt oss om våra rättigheter. Förut visste jag inget om dem. Jag har också lärt mig mycket om ungdomar och om jämlikhet, som måste uppfyllas.
– Samanta Barrera, 15.

Vi har gjort vår röst hörd genom att berätta åt kommunfullmäktige om problem som unga har. Nu vet de att vi vill vara med och göra social förändring.
– David Cos, 17.


 
De som inte känner oss eller vår verksamhet, tror att vi slösar bort vår tid och att det inte kommer att vara någon nytta med det här i framtiden. De som vet vad vi gör stöder oss.
– Karina Cortez, 14.

Det som jag mest tycker om i ungdomsnätverket är varje persons arbetsinsats, projekten vi genomfört och gemenskapen.
– Cindy Melisa, 15.

Det är viktigt att alla deltar. I ungdomsnätverket delar vi våra gemenskaper och information för att bli skickliga påverkare.

 

Text: Samanta Barrera, David Cos, Karina Cortez, Cindy Melisa

Foto: Pamela Arslan