Nyheter: Bolivia

Vad är korruption?

”Korruption” är en video som barn och unga som deltar i Compa, Dagsverke rf:s bolivianska samarbetsorganisation, har författat och filmat. Videon har producerats i videoworkshopar för ett projekt som finansieras av Dagsverke, och är helt och hållet de ungas egen handstil. Compas aktiva unga koordinatorer hjälper till att filma och regissera videon. Teman för videon växlar mellan att beskriva historier om den traditionella andinska kulturen till att skildra samhällets mest akuta orättvisor. Korruption-videon används, precis som de andra videorna som producerats av aktiva i Compa, som undervisningsmetod vid undervisningstillfällen och evenemang som ordnas av ungdomar.

 

 

Empowerment genom konstfostran

Distrito 4, ett avlägset område i den näststörsta bolivianska staden El Alto, har ett dåligt rykte. Alkohol, arbetslöshet, familjevåld och andra sociala problem tillhör vardagen.

Under årtionden har allt mer människor flyttat från landsbygden till staden i hopp om ett bättre liv. El Alto är en stad som vuxit upp bredvid huvudstaden La Paz. Invånarna i El Alto består nästan uteslutande av första, andra eller tredje generationens interna migranter. Levnadsförhållanden för ursprungsbefolkningen är vanligen sämre än för resten av befolkningen, såväl på landsbygden som i städer.

Bland husen i rött tegel skymtar ändå ett förvånansvärt annorlunda och färggrant hus. Huset, som byggts helt av återanvänt material, är känt på området för att locka till sig barn likt en magnet. Huset i fråga är ett av den lokala organisationens Compas kulturhus, Casa Cultural Comunitaria.

Utvecklingssamarbetsprojektet som inleddes av Dagsverke rf och den bolivianska Compa år 2010 genomförs i staden El Alto. Projektet riktar sig till barn och unga som bor i de fattiga delarna av El Alto.

Syftet med projektet är att öka på de här barnens välmående och självkänsla genom konstfostran. Projektet strävar också efter att lyfta fram frågor relaterade till flyttningen från landsbygden, för att förbättra på interkulturell jämlikhet och rättvisa och konstruera en positiv invandraridentitet.

Trots det skenbart kreativa kaoset som råder, är kulturhusets verksamhet noga genomtänkt. Den färggranna tidtabellen, som informerar om veckans olika aktiviteter, hänger uppe på väggen så att alla ska veta när de bör vara på plats.

Workshoparna erbjuder ungdomarna och barnen en möjlighet till att skapa konst, genom vilken de kan behandla samhälleligt känsliga teman som berör deras eget liv. Samtidigt erbjuds en möjlighet att skapa ett socialt nätverk, vilket underlättar anpassningen till staden och förebygger marginalisering.

Konstworkshoparna stöder barnens och ungdomarnas kulturella identitet och självkänsla via konst och självuttryck. Verksamheten grundar sig på idén om att man genom konst och konstfostran kan inte bara utveckla människans identitet, utan också förändra samhället och via det människornas levnadsförhållanden.

De tusentals barn och unga som deltagit i verksamheten har uppgett att deras självförtroende har ökat, deras rädsla för att uppträda har minskat och de upplever sig ha hittat nya kanaler för att uttrycka sig själva. Ungdomarnas sociala nätverk har utvidgats, och de uppskattar de upplevelser som de fått erfara tillsammans.

Text och foton: projektplanerare Marjaana Hyppönen