För läraren

I samband med sin årliga kampanj erbjuder Dagsverke rf lärarna ett mångsidigt paket läromaterial som bygger på läroplanerna. Dagsverke kan också erbjuda aktivitetsinriktade workshoppar, skolbesök och temadagar anpassade till skolornas behov. Läs mera under länkarna till höger!

Dagsverke rf:s material för global fostran

Dagsverke erbjuder dig mångla slags stöd till behandlingen av globala frågor med studerande! Du kan beställa ett skolbesök eller studiematerial (metodhandbok och uppgifter för lektioner). Vi erbjuder också en möjlighet att delta i den årliga Dagsverkeskampanjen eller söka till det mer långsiktiga Världsmedborgarskola-samarbetsprogrammet.

Dagsverke är en expertorganisation inom global fostran. Global fostran uppmuntrar elever fundera över globala orsakssamband och agera som aktiva världsmedborgare!

Global fostran handlar om att kontinuerligt ställa frågor och att ifrågasätta de egna kunskaperna, åsikterna och handlingssätten. Flerkunnighet och kritiskt tänkande utvecklas med global fostran, samt hjälper det bilda förståelse om ens egna påverkansmöjligheter.

Syftet med Dagsverkes globala fostran är att framhävda jämställdhet och människorättigheter samt att fundera över ens egna stereotypier om utvecklingsländer och att riva ner dem. Meningen är inte enbart att ge information utan att också uppmuntra studerande till globalt ansvarstagande. För att nå detta mål skapar vi kontakter mellan ungdomar i Finland och i utvecklingsländer.

Dagsverke rf:s unga frivilliga utbildare i global fostran gör skolbesök till grundskolor och till andra stadiets läroanstalter. De håller aktivitetsinriktade workshopar där man bekantar sig med barns och ungas rättigheter samt med vardagen i utvecklingsländer. Dessutom producerar Dagsverke rf studiematerial och undervisningsmetoder av hög kvalitet för lärare.

Dagsverke rf:s globala fostran följer de nya grunderna för grundskolans och gymnasiets läroplan som träder i kraft år 2016. Innehållet och metoderna lämpar sig särskilt bra till undervisningsenheter som understryker flerkunnighet och brett lärande, och till gymnasiets temakurser.

I yrkesinriktade grundexamina kan lärare utnyttja global fostrans studiematerial och metoder bäst i undervisning som fokuserar på kommunikation, interaktion och kulturkunnighet.
Dagsverkes globala fostran finansieras av utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Världen i skolan -seminarier

Alla organisationer som gör global fostran i Finland håller Världen i skolan -seminarier i samarbete med de finländska lärarutbildningsanstalterna. Meningen är att erbjuda framtida lärare information om global fostran och samarbetet mellan skolor och medborgarorganisationer.
Dagsverke rf har haft ett tätt samarbete med Världen i skolan för många år.
Mer information och anmälning här (på finska).

Fråga mer om Dagsverke rf:s globala fostran eller beställ vårt material från planeraren för global fostran Anna Kivimäki, tfn. 050 348 5668, anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi.

Nyhetsbrev

Dagsverkes månatliga nyhetsbrev (på finska) erbjuder perspektiv på olika kulturer och på utvecklingsländers realiteter. Via nyhetsbrevet får man nyttiga redskap och material som kan användas av lärocenter för undervisning i global fostran, samt aktuella nyheter förknippade med kampanjen. Beställ nyhetsbrevet här.
 

Anmäl din skola till SINNESFRIHET-Dagsverkeskampanjen.

Boka en utbildare i global fostran på besök hos din skola.