Var modig -kampanj

Under läsåret 2018–2019 erbjuder Dagsverke rf finländska läroanstalter en ny kampanj Var modig.

 
Temat i kampanjen är unga påverkare och jämställdhet.

På kampanjwebbplatsen finns det videor, bilder och ungas berättelser från Zambia samt anvisningar om hur att delta i kampanjen. Det finns också läromaterial som fördjupar temat för lektioner. Se kampanjwebbplatsen här.

Dagsverke från unga till unga

I Dagsverkeskampanjen stöder finländska ungdomar zambiska unga som vill ändra på saker i sina samfund. Medlemmarna i ungdomsråden i Zambia arbetar med att förändra attityder genom att behandla problem som berör deras samfund och ungdomar, så som diskriminering på grund av kön eller bakgrund, tonårsgraviditeter och hinder för skolgång.

Målet med Dagsverkekampanjer är att öppna finländska elevernas ögon för ungdomarnas olika realiteter i utvecklingsländer och hos dem väcka viljan att bygga en mer rättvis, jämlik värld.

Alla deltagande läroanstalter skickas ut avgiftsfritt material för global fostran: kampanjaffisch, en handbok med lektionsuppgifter, kortdokumentär och videosnuttarna.

Dagsverkes frivilliga utbildare i global fostran kan bokas för besök i skolan. De kommer och håller verkstäder om zambiska ungdomar och jämställdhet eller om barnets rättigheter. Skolan kan boka en utbildare för en lektion eller flera, eller till och med för en hel temadag.

Var modig -kampanjen drar igång i augusti 2018 och fortsätter ända till maj 2019. Under den tiden i Dagsverket samlar de finländska ungdomarna varor för de mångåriga utvecklingssamarbetsprojekten i Zambia.

 

Juliste_flickor_pieni Juliste_pojkar_pieni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillstånd nr POL-2014-13672 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen. Innehavare av tillståndet: Dagsverke rf. Insamlingstid och -område: 1.6.2015–31.5.2020, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 2018/4729/6.6.2018 beviljat av Ålands landskapsregering. Giltighetsstid och -område: 1.8.2018–31.7.2019 – landskapet Åland.