Skolbesök

Dagsverke rf utbildar varje år frivilliga utbildare i global fostran som sedan åker på skolbesök i finskspråkiga och svenskspråkiga högstadier, gymnasier och yrkesläroinrättningar. Skolbesöken är koncentrerade till huvudstadsregionen och trakterna kring Uleåborg, Åbo, Jyväskylä och Tammerfors.

En utbildare i global fostran kan berätta om zambiska ungdomar och om läsårets Dagsverkeskampanjen VAR MODIG och Dagsverkesinsamlingen eller leda en workshop om barnens rättigheter.

 
“Det globala perspektivet har väckts med hjälp av funktionella övningar.” − Lärare
 
“Det gör alltid gott att eleverna får se olika unga och märka vad som är gemensamt mellan dem.”
− Elev
 
“Komfortnivån 10/10” − Elev
 
Utbildaren kan hålla flera lektioner under dagen för besöket. På lektionerna och i workshopparna används aktivitetsinriktade metoder som engagerar eleverna.

Läroinrättningarna behöver inte betala för besöken eftersom Dagsverke rf:s globala fostran stöds av Finlands utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Alla lektioner skräddarsys av skolans Dagsverkesansvariga och utbildaren tillsammans. Läraren måste vara på plats under lektionen.
 

Blev du intresserad? Ta kontakt:

Anna Kivimäki
planerare för global fostran
tfn 050 348 5668
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi

Bokningsblanketten

Ni kan enkelt boka en utbildare i global fostran genom att fylla i blanketten nedan. Vi tar kontakt för att avtala om tidpunkten för besöket, om innehållet och om andra praktiska frågor.

Skolans namn och nivå (högstadium, gymnasium, yrkesskola o.s.v.):

Postadress:

Postnummer och postanstalt:

Kontaktperson inom kollegiet:

Telefonnummer:

E-post:

Årskurs:

Vi önskar ett skolbesök i datum eller månad

Välj den typ av besök ni önskar. [OBS! Det är möjligt att välja flera olika alternativ.]
 Ungdomar i Zambia och jämställdhet -workshop, 90 min / grupp Barnets rättigheter, 90 min / grupp Presentation av Dagsverkeskampanjen, 30 min Workshop på temadagen i skolan

Tilläggsuppgifter: