Maailmankansalaisen koulu

Vuodesta 2015 lähtien Taksvärkki on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä neljän peruskoulun kanssa, jotka valittiin Taksvärkin Maailmankansalaisen kouluiksi. Maailmankansalaisen koulu -projektin tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja kannustaa heitä aktiiviseen kansalaisuuteen sekä kehittää koulujen omaa globaalikasvatusta. Työ tukee perusopetuksen laaja‐alaisten osaamistavoitteiden toteutusta.

Jokaisessa koulussa on toiminut oppilaista koostuva Maailmankansalaisen ryhmä. Maailmankansalaisen ryhmien nuoret ovat vaihtaneet ajatuksia ja kokemuksia Taksvärkin kumppanimaiden (Nepal, Guatemala, Sambia) nuorten kanssa mm. tarinoiden, sarjakuvien, Facebookin, videoiden, kirjeiden ja pakettien välityksellä. Nuoret ovat myös jakaneet erilaisissa tempauksissa omilla kouluillaan toisille oppilaille tietoa siitä, mitä ovat oppineet nuorten arjesta kehitysmaissa ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta.

Maailmankansalaisen koulujen opettajia on koulutettu globaalikasvatuksesta ja sen menetelmistä, ja koulut ovat saaneet Taksvärkiltä tukea opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamisessa. Kouluilla on järjestetty työpajoja, tapahtumia ja koulutuksia globaalikasvatuksen teemoista. Lisäksi neljän koulun verkosto on pitänyt yhteyttä, ja oppilaat ja opettajat eri kouluista ovat päässeet jakamaan kokemuksia.

Palautteen perusteella kokemusten vaihto kehitysmaiden nuorten ryhmien kanssa ja Maailmankansalaisen ryhmien välillä on ollut oppilaille mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus, joka on vahvistanut heidän maailmankansalaisen taitojaan. Opettajille puolestaan yhteistyö Taksvärkin kanssa ja Maailmankansalaisen koulujen välillä on ollut antoisaa ja edistänyt globaalikasvatusta kouluilla sekä tukenut opettajia työssään.
 
 
”Parasta oli yhdessä tärkeiden asioiden esille tuominen ja niiden miettiminen. Ja sitä kautta tietty tutustuminen muihin nuoriin eri puolelta maailmaa.”
– Oppilas, Raahen Maailmankansalaisen koulu
 
”Taksvärkin tuella nuoret ovat päässeet tutustumaan monenlaisiin nuoriin eri puolilta maailmaa ja oppineet heiltä paljon. Tästä he ovat erityisesti pitäneet.”
– Opettaja, Kokkolan Maailmankansalaisen koulu
 
maailmankansalaisen koulujen oppilaita
 
Maailmankansalaisen koulut vuosina 2015–2017:

Härkävehmaan koulu, Hyvinkää
Kiviniityn koulu, Kokkola
Saloisten koulu, Raahe
Vantaan kansainvälinen koulu, Vantaa
 
 
Lisätietoa antaa:
Leena Honkasalo
globaalikasvatuksen suunnittelija
050 512 4171
leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi