Ideoita oppitunneille

Tähän Bangladeshia ja lapsityövoiman käyttöä käsittelevään oppimateriaaliin on koottu ideoita ja ehdotuksia lähes jokaisen oppitunnin pohjaksi. Ehdotuksia yhdistelemällä voi koota vaikkapa kokonaisen Bangladeshia ja lapsityövoimaa käsittelevän teemapäivän koululle.

Aamunavaus

Maantieto

Biologia

Kotitalous

Musiikki

Kuvaamataito

Kielet
- Äidinkieli
- Englanti

- Ruotsi
- Bengali

Historia ja yhteiskuntaoppi

Käsityöt

Uskonto ja elämänkatsomustieto

Liikunta

 
 
 
Sivun alkuun