Hakekaa Maailmankansalaisen kouluksi!

Haemme uusia kouluja Maailmankansalaisen koulu -verkostoon! Vuodesta 2015 lähtien Taksvärkki ry on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä neljän peruskoulun kanssa, jotka valitsimme Maailmankansalaisen kouluiksi. Maailmankansalaisen koulu -projektin tavoitteena on kehittää koulujen omaa globaalikasvatusta sekä lisätä oppilaiden ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja kannustaa heitä vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Työ tukee perusopetuksen laaja‐alaisten osaamistavoitteiden toteutusta. Nyt vahvistamme verkostoa muutamalla globaalikasvatuksesta ja nuorten aktiivisesta kansalaisuudesta kiinnostuneella yläkoululla. Hakekaa mukaan!

Tarjoamme:
– käytännön ratkaisuja opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen.
– veso-koulutuksia globaalikasvatuksen teemoista opettajille.
– menetelmiä ja materiaalia globaalikasvatukseen.
– oppilaille tilaisuuksia harjoitella omien vaikuttamisprojektien kautta vastuullista maailmankansalaisuutta niin paikallisesti kuin globaalisti.
– oppilaille mahdollisuuden oppia ikätovereiltaan Nepalissa ja jakaa kokemuksia aktiivisesta kansalaisuudesta heidän kanssaan.
– valtakunnallisen verkoston tapaamisia, joissa opettajat ja oppilaat eri Maailmankansalaisen kouluista voivat vaihtaa kokemuksia.
– mahdollisuuden osallistua vuosittain vaihtuvaan Taksvärkki-kampanjaan, jossa nuoret tukevat ikätovereitaan kehitysmaissa.

Toivomme, että:
– Koulu on yläkoulu.
– Koulu on kiinnostunut globaalikasvatustyön kehittämisestä ja haluaa vahvistaa opettajien globaalikasvatusosaamista.
– Koulu tahtoo tukea ja ideoita oppilaiden aktiivisen maailmankansalaisuuden tukemiseen.
– Koulu sitoutuu pitkäjänteiseen työskentelyyn kahdeksi kalenterivuodeksi (2018–2019).

Hakuaika päättyy keskiviikkona 14.3.2018. Avoimet hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteeseen leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi.

Kerrottehan hakemuksessa:
– Koulun nimi ja yhteystiedot
– Yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa
– Miksi haluatte Maailmankansalaisen kouluksi?
– Millä tavalla globaalikasvatuksen teemoja on käsitelty koulussanne?
– Mitä toivotte yhteistyöltä?

Tiedusteluihin vastaa Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelija Leena Honkasalo, 050 512 4171, leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi.
 
Taksvärkki ry on nuorten oma kehitysyhteistyöjärjestö ja globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö. Globaalikasvatuksemme tähtää yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja herättelee pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaista. Rohkaisemme nuoria globaaliin yhteisvastuuseen ja pyrimme muodostamaan yhteyden suomalaisten ja kehitysmaiden nuorten välille.
 
maailmankansalaisen koulujen oppilaita