Haemme korkeakouluharjoittelijaa globaalikasvatuksen ja viestinnän tehtäviin

Taksvärkki ry on nuorten oma kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatusjärjestö. Kehitysyhteistyöhankkeillaan Taksvärkki ry edistää kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia. Kampanjoillaan ja kouluvierailuillaan Taksvärkki ry kannustaa Suomen nuoria aktiiviseen maailmankansalaisuuteen ja herättelee pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaista. Tarjoamme kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille monipuolista globaalikasvatusta: Taksvärkki-kampanjan, kouluvierailuita, oppimateriaalia ja työpajoja.
 
Haemme korkeakouluharjoittelijaa, joka osallistuu lukuvuoden 2018–2019 Taksvärkki-kampanjan oppituntitehtävien ja materiaalien toteuttamiseen. Korkeakouluharjoittelija työskentelee Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelijoiden ja tiedottajan ohjaamana. Tarkat työtehtävät määräytyvät harjoittelijan taitojen ja toiveiden mukaan. Mahdollisia tehtäviä ovat esimerkiksi:
 
– Taksvärkki-kampanjan materiaalien (mm. oppituntitehtävät, videot, aamunavaus, nuorten haastattelut, valokuvanäyttely) suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen osana tiimiä
– Taksvärkki ry:n esittelijänä toimiminen Maailma kylässä -festivaaleilla 26.–27.5.
– Käynnissä olevan kampanjan materiaalitilausten vastaanotto ja postitus
– Kouluvierailutoimintaan osallistuminen ja toiminnallisten työpajojen ohjaaminen nuorille
– Tiedotusmateriaalin, kuten uutisten ja somejulkaisujen kirjoittaminen
– Suomea kiertävien valokuvanäyttelyiden koordinointi
 
Etsimme harjoittelijaa, joka on aikaansaava ja kiinnostunut oppimaan lisää globaalikasvatuksesta. Toivomme, että harjoittelijalla on kokemusta järjestötyöstä ja lapsi- tai nuorisoryhmien ohjaamisesta. Arvostamme lisäksi hyviä esiintymistaitoja, sujuvaa kynää sekä kuvankäsittelytaitoja.
 
Toivottu harjoittelun kesto on 3 kk ja aloitus mielellään 26.3. Harjoittelijalla tulee olla käytössään oman oppilaitoksensa myöntämä korkeakouluharjoittelutuki. Harjoittelusta maksettava palkka muodostuu korkeakoulun maksamasta harjoittelutuesta ja työnantajan osuudesta.
 
Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi keskiviikkoon 14.3. mennessä osoitteeseen tiedottaja(@)taksvarkki.fi. Haastattelut ja valinnat tehdään viikolla 12.
Lisätietoja antaa globaalikasvatuksen suunnittelija Anna Kivimäki: anna.kivimaki@taksvarkki.fi, +358 (0)50 348 5668.