Vi söker en svenskspråkig distriktkoordinator för huvudstadsregionen för skolsamarbeten på deltid inför läsåret 2018–2019

Dagsverke rf är en expertorganisation inom global fostran och utvecklingssamarbeten. Våra frivilliga skolbesökare leder årligen hundratals lektioner och workshops i global fostran i läroinrättningar i olika delar av Finland. Vi söker nu engagerade personer med ett intresse för skolsamarbeten för att verka som distriktkoordinatör i huvudstadsregionen under läsåret 2018–2019. Distriktkoordinatorn för huvudstadsregionen arbetar framförallt på svenska och ansvarar för de svenskspråkiga skolbesöken och marknadsföringen av dem till läroinrättningarna.

Till distriktkoordinatorns uppgifter hör att:
• erbjuda Dagsverke rf:s tjänster i global fostran år skolor,
• koordinera svenskspråkiga skolbesök och upprätthålla kontakten till skolorna och lärarna,
• handleda och stöda det egna distriktets frivilliga,
• leda workshops i skolor i anknytning till Dagsverke-kampanjens teman och barnens rättigheter,
• söka utställningslokaler för fotoutställningen som presenterar ungas berättelser och hänga upp utställningen,
• söka synlighet åt Dagsverke rf i de lokala medierna och på mässor och andra evenemang.

Distriktkoordinatörerna förväntas delta i introduktionen 9.–12.8. där distriktkoordinatorns arbetsuppgifter, läsårets 2018–2019 Dagsverks-kampanj samt Dagsverke rf:s skolbesöksverksamhet och global fostran presenteras. Den nya kampanjen handlar om jämlikhet, jämställdhet mellan könen, ungas samhälleliga engagemang och arbete som verkar emot utnyttjande av unga i Zambia.

Av distriktkoordinatorn förväntar vi:
• Ett självständigt och initiativtagande förhållande till arbetet,
• En pigg och glad attityd till att kontakta skolor, koordinera skolbesöken och i förmågan att uppmuntra och motivera de gruppen av frivilliga skolbesökare,
• Ett flytande skriftlig och muntligt uttryck och god samverkningsförmåga
• Av huvudstadsregionens koordinator förutsätter vi flytande skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och finska.

Därutöver ser vi det som en fördel att:
• ha en kännedom om skolvärlden, erfarenhet av global fostran samt personlig erfarenhet av att arbeta som frivillig

Distriktkoordinatörernas arbete handleds av planeraren för Dagsverke rf:s global fostran. Arbetet är timbaserat och lönen är 10€/h. Beroende på egen aktivitet blir det mellan 10–40 timmar i månaden. Rese- och telefonkostnader som ingår i arbetet ersätts. De personer som väljs till jobbet binder sig till arbetet för läsåret 2018–2019. Arbetet passar utmärkt för studerande.
Skicka din ansökan och CV senast den 6.5.2018 per epost till anna.kivimaki(@)taksvarkki.fi. Intervjuer ordnas via Skype eller på Dagsverke rf:s kontor i Helsingfors.

För mera information: Anna Kivimäki
Planerare för global fostran
Anna.kivimaki(@)taksvarkki.fi, tel. 050 348 5668

 
Dagsverke rf är en medborgarorganisation som verkar för barns- och ungas levnadsförhållanden och mänskliga rättigheter i utvecklingsländer och uppmuntrar finska ungdomar till gemensamt globalt ansvar. Vår globala fostran främjar jämlikhet och mänskliga rättigheter och aktiverar till att reflektera över och nedmontera stereotypier kring utvecklingsländer och uppmuntra unga att verka som aktiva medborgare. Dagsverke rf är utrikesministeriets programstödsorganisation. Läs mera här.
 
20160909_102325