Hiv/aids-situationen i världen

Vad är hiv/aids?

Hiv är en förkortning av orden Human Immunodeficiency Virus. Hiv är ett virus som bryter ned kroppens försvarssystem. Det tränger sig in i vissa typer av vita blodkroppar och förstör dem. Det kan omvandla sin genotyp så att det liknar sin värdcell och är därför svårt att eliminera med läkemedel.

punainen nauha Hos personer som smittats med hiv börjar kroppens eget immunförsvarssystem småningom försvagas då vita blodkroppar förstörs, varvid risken för olika smittsamma sjukdomar och inflammationer ökar. I och med att motståndet försvagas kan ett virus som en frisk kropp lätt hanterar leda till allvarliga infektionssjukdomar. Även utan medicinering kan det här stadiet av sjukdomen räcka flera år.

Hiv och aids är inte samma sak. Alla som är hiv-positiva har inte aids, inte ens nästan alla. Ordet aids kommer från Acquired Immunodeficiency Syndrome. Aids eller förvärvat immunbristsyndrom kallas det sista stadiet av hiv-infektionen. Då har kroppens immunförsvar försvagats märkbart och patienten får någon av de bisjukdomar som hiv ger upphov till.

Med hjälp av modern antiretroviral medicinering kan man få virusmängderna hos smittade patienter, i såväl hiv- som aids-stadiet, att sjunka betydligt. Samtidigt kommer man åt att sköta bisjukdomarna effektivt. Med de här behandlingarna kan man förlänga patienternas liv och förbättra deras livskvalitet. I Finland har man exempelvis haft tillgång till effektiva läkemedel sedan 1996 och därigenom har hiv-smitta blivit en kronisk sjukdom som kräver uppföljning och vård. Med de läkemedel som för tillfället är i användning kan man emellertid inte slutgiltigt eliminera viruset ur kroppen och bota sjukdomen. Något pålitligt vaccin finns inte än så länge.

Hur smittar hiv?

Hiv smittar ofta vid oskyddat samlag. Använder man kondom skyddar den mot hiv-smitta. Samtidigt skyddar den naturligtvis också mot andra könssjukdomar och mot icke-önskade graviditeter.

Ett barn kan få hiv-smitta av sin hiv-positiva moder under graviditeten, förlossningen eller amningen. Man kan också få smittan via blod, i samband med en blodtransfusion. Personer som använder intravenös narkotika kan också bli smittade genom använda nålar eller sprutor.

Hi-viruset smittar inte vid beröring, kramar, pussar eller handskakningar. Det smittar heller inte via kärl, mat eller drycker och man får inte hiv i allmänna bastun, på allmänna toaletter eller i simhallar

Globalt problem ->