Opettajille

Taksvärkki tarjoaa sinulle, opettaja, monenlaista tukea globaalien kysymysten käsittelyyn oppilaiden kanssa! Meiltä voit tilata kouluvierailun tai oppimateriaalia (menetelmäoppaat ja tehtäviä oppitunneille). Tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua vuotuiseen Taksvärkki-kampanjaan tai pitkäjänteistä yhteistyötä Maailmankansalaisen koulu -ohjelman puitteissa. Taksvärkki on globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö.

Globaalikasvatus kannustaa nuoria pohtimaan maailmaan liittyviä syy-seuraussuhteita ja toimimaan aktiivisina maailmankansalaisina! Globaalikasvatus pureutuu tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Se kehittää monilukutaitoa ja kriittistä ajattelua sekä auttaa hahmottamaan omia vaikuttamismahdollisuuksista.

Taksvärkki ry:n globaalikasvatus tähtää yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen sekä herättelee pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaista. Tiedon tarjoamisen lisäksi globaalikasvatuksemme rohkaisee maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi Taksvärkki ry pyrkii muodostamaan yhteyden suomalaisten ja kehitysmaiden nuorten välille.

Taksvärkki ry:n vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kouluttajat vierailevat peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ja ohjaavat toiminnallisia työpajoja, joissa tutustutaan lasten ja nuorten oikeuksiin sekä nuorten arkeen kehitysmaissa. Taksvärkki ry tuottaa lisäksi opettajille laadukkaita oppimateriaaleja ja menetelmiä.

Taksvärkki ry:n globaalikasvatus vastaa sisällöillään ja menetelmillään vuonna 2016 voimaan tuleviin uusiin perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien tavoitteisiin. Erityisen hyvin sisällöt ja menetelmät sopivat monialaisten opetuskokonaisuuksien ja laaja-alaisen oppimisen tueksi sekä lukion teemakursseille. Ammatillisissa perusopinnoissa Taksvärkin globaalikasvatusmateriaaleja ja -menetelmiä sekä työpajoja voivat hyödyntää erityisesti yhteisiä tutkinnon osia opettavat opettajat viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriosaamiseen. Taksvärkin globaalikasvatusta rahoittavat ulkoasiainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutukset opettajaksi opiskeleville

Globaalikasvatusta tekevät järjestöt järjestävät eri puolilla Suomea yhteistyössä opettajankoulutuslaitosten kanssa Maailma koulussa -seminaareja, joiden tarkoituksena on kertoa globaalikasvatuksesta ja järjestöyhteistyön mahdollisuuksista tuleville opettajille. Taksvärkki ry on ollut vahvasti mukana yhteistyössä jo vuosien ajan.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä.

Kysy lisää Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksesta tai tilaa palveluitamme: globaalikasvatuksen suunnittelija Anna Kivimäki, puh. 050 348 5668, anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi.

Täydennyskoulutukset opettajille

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma alleviivaa aktiivisen maailmankansalaisen taitoja ja kestävää tulevaisuutta. Kansalaisjärjestöjen yhdessä järjestämät, maksuttomat täydennyskoulutukset tarjoavat kriittistä pohdintaa ja käytännönläheisiä, toimiviksi testattuja menetelmiä globaalikasvatuksen toteuttamiseen koulussa. Kaksivuotinen hanke pyörähtää käyntiin keväällä 2016. Varaa koulutus omalle opettajaryhmällesi hyvissä ajoin!

Lisätietoja: sanna.rekola(at)kepa.fi / 050 317 6697

Taksvärkin uutiskirje

Taksvärkin kuukausittainen uutiskirje tarjoaa näkymiä eri kulttuureihin ja kehitysmaiden todellisuuteen. Sen kautta saa hyödyllisiä välineitä ja materiaaleja oppilaitosten globaalikasvatuksessa käytettäväksi. Tilaa uutiskirje osoitteesta: tiedottaja(at)taksvarkki.fi.

 

Ilmoita koulusi mukaan ÄÄNI TYTÖILLE -kampanjaan
Tilaa globaalikasvatuksen kouluttaja vierailemaan kouluusi