Kehitysyhteistyöohjelma

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelma 2014–2017

Ulkoministeriö on 14.11.2013 valinnut Taksvärkki ry:n yhdeksi uusista kehitysyhteistyön kumppanuusjärjestöistään. Kumppanuusjärjestelmä vahvistaa ulkoministeriön ja järjestöjen yhteistyötä. Kumppanuusjärjestöt saavat ulkoministeriöltä rahoituksen ohjelmalleen kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Taksvärkki ry:n tavoite on voimauttaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen niin Suomessa kuin kehitysmaissa. Taksvärkki ry tekee kumppanuusmuotoista kehitysyhteistyötä: kehityshankkeita ei toteuteta itse, vaan hankkeiden käytännön toteutuksesta vastaavat paikalliset olosuhteet tuntevat poliittisesti sitoutumattomat kansalaisjärjestöt.

Taksvärkki ry:n toiminnan tarkoitus on antaa suomalaisille koululaisille ja opiskelijoille välineitä kasvaa yhteisvastuullisiksi, suvaitsevaisiksi ja solidaarisiksi kansalaisiksi. Taksvärkki ry yhdistää toiminnallisesti kehitysyhteistyön sekä kehityskasvatuksen ja kehitysviestinnän. Työtä tehdään valtakunnallisesti ja kahdella kielellä.

Kehitysyhteistyöohjelma vuosiksi 2014–2016 kuvaa tarkemmin Taksvärkki ry:n toiminnan periaatteita ja tavoitteita. Vuosi 2017 on ohjelman jatkokausi. Vuosille 2018–2021 Taksvärkki ry työstää parhaillaan uutta ohjelmaa.
 


 
 
 
 
 
Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelma 2014–2016
 
 
 
 

 
 
 
 
Kehitysyhteistyöohjelman liitteet