Nyheter: Zambia

Resväska till Afrika och tillbaka

Dagsverke inledde ett nytt Världsmedborgarskola-samarbete våren 2015 mellan fem finska skolor och fem ungdomsgrupper i Dagsverkes programländer. International School of Vantaa är en av Världsmedborgarskolorna. Skolans sjuklassare berättar om ett projekt som de planerade och genomförde tillsammans med ungdomar i Zambia.

* * *
International School of Vantaa skickade på våren en resväska till Lusaka, Zambia, fylld med mat och saker från Finland. Zambiska ungdomar skickade också resväskan tillbaka. Meningen var att de finländska och de zambiska eleverna skulle bekanta sig med varandras kultur.

Resväskans innehåll

Eleverna fick uppgiften att hämta något litet som skulle rymmas inuti resväskan. Saken måste vara någonting som representerar Finland och den finländska kulturen och är viktigt för eleverna. Många hämtade godis, t.ex. choklad och lakrits, xylitol-tuggummi och surskorpor. De lade också några hobbyredskap och en bok med finländska matrecepter inne i väskan. Samt skickade eleverna en klassbild av alla tre klasser, samt självskrivna brev. Man kunde inte lägga pengar, farliga ämnen eller förgänglig mat inuti väskan. Alla skrev ett par fraser om sig själv och om sina föremål i ett litet häfte. På breven berättade eleverna hur det är att vara ung i Finland. Eleverna skrev breven på engelska därför att ingen pratar finska eller svenska i Zambia. Resväskan fick namnet Finnish Starter Pack.
 
20150402_150924
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resväskan på väg från Vanda till Zambia.
 
 
 
Resväskan kom tillbaka

Zambiska eleverna skickade väskan också tillbaka till Finland. Den kom den 20 april och öppnades samma dag. Det fanns massor av saker därinne: t.ex. en självgjord fotboll, smycken och vardagliga konsumtionsvaror såsom tvål. De hade målat en rosa på väskan. Inne i väskan fanns det flera brev för vår skolas elever. De berättade om livet i Zambia och hur tacksamma ungarna var om samarbetet. Man kunde märka hur annorlunda livet är i de här två länderna. De hade också skrivit dikter på många brev. Alla ungdomar som hade deltagit projekten var jätte nöjda när de fick souvenirer från ungdomar i ett annat land. Projektet alltså lyckades mycket bra. Eleverna tyckte att det var ett bra sätt att bekanta sig med ungdomar från andra delar av världen och lära sig av olika kulturer.

IMG_2171
 

Innehållet av resväskan som kom tillbaka från Zambia förvånade sjuklassare på Vanda.

Kommer Finlands rykte att ändra sig i Zambia?

Projektet var en framgång men saker som man skickade från Finland till Zambia väckte frågor. Resväskan var nämligen full av mat och läckerheter såsom choklad, lakrits och andra ohälsosamma livsmedel. Vad tänker dom i Zambia om oss som bara skickar dem godis? Man kan dra den slutsats att vi finländare inte lever jätte hälsosamt. Det att man skickar godis meddelar att söt mat är mycket viktigt för oss i Finland och att övervikten kan vara ett problem här. Mestadels var alla gåvor som zambiska eleverna skickade självgjorda. Finländare uppskattar mat och ingen orkade göra något annat än att köpa mat i butiken. Människor i Finland, såsom i många västra stater, uppskattar små och personliga saker bara då de inte har dem.

Zambiska ungdomar berättade ungdomar i Vanda om sig själv och om ungdomarnas liv i Zambia.

Text: Herkko Naves, 13, Moaeez Muhammad, 14, Topi Tuunanen, 13, Wäinö Vänskä, 13, Elmeri Jalonen, 13, Máté Visegrádi, 13, Samuel Jones, 13, Patrik Björkqvist 13, Nicholas Jana, 14, Jenni Ikonen, 13 och Emilia Saari, 14
Översättning: Kukka-Maria Ahokas
Foton: Pamela Arslan

* * *

Sjuklassare av International School of Vantaa gör samarbete med den zambiska medborgarorganisationen Barefeet Children’s Council i två läseår. De unga planerar och genomför egna kampanjer, skapar olika samarbetsformer och lär de sig av varandra. Dessutom erbjuder Dagsverke rf global fostran för lärarna och medverkar i att global fostran slår rot i skolkulturen, samt i de lokala läroplanerna.

Samarbetet började med Dagsverkes Vardagsidoler– kampanjen.

Från gatubarn till förebild – projekten som möjliggjorts av Dagsverksarbetet börjar i Zambia och Kenya

Samtidigt som arbetet med gatubarn och ungdomar inleds i januari 2015, fortsätter ännu Dagsverkes kampanj för läsåret 2014-2014 i finländska skolor och läroinrättningar. I denna stund deltar redan 109 finländska skolor och över 19 000 elever i Vardagsidoler-kampanjen.

Vardagsidoler-kampanjen, som lyfter fram gatubarns vardag och utmaningar, har väckt ett brett intresse. ”Skolor och läroinrättningar allt från Åland till Utsjoki deltar i kampanjen”, konstaterar Virve Turunen, Dagsverke rf:s koordinator för skolsamarbete. ”Finländska ungdomar är intresserade av hur deras jämnåriga på andra sidan världen lever sina liv.”

Vardagsidoler är zambiska, kenyanska och finländska ungdomar som vill kämpa för rättigheter för gatubarn och ungdomar. I Dagsverke rf:s mångåriga utvecklingsprojekt arbetar lokala ungdomsorganisationer i Kenya och Zambia för att säkra utbildning och en trygg vardag för gatubarn.

”Barefeet är en medborgarorganisation som är verksam bland sådana ungdomar som riskerar att hamna på gatan, och sådana unga som redan bor på gatan” berättar programkoordinator Taonga Tembo. ”Många nuvarande gruppledare, som Chembe, bor inte längre på gatan. Chembe är nu en förebild för andra barn och unga. Hans berättelse förmedlar ett budskap om att en förändring är möjlig.”

I *Zambia arbetar Barefeet-organisationen med att stöda gatubarn bl.a. via teater och akrobatik. I ungdomsrådet i Barefeet lär sig gatubarn och -unga färdigheter i livskunskap och strävar efter att påverka förverkligandet av gatubarnens rättigheter. I Kenya arbetar Undugu-organisationer med barn och unga som bor i slummar. Gatuungdomar har egna aktionsgrupper och föreningar, som erbjuder stöd och möjlighet till att lära sig ett yrke och tjäna pengar på sitt arbete.

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat.