Nyheter: Zambia

Nya kunskaper höjde till förebild

En grupp zambiska ungdomar har blivit förebilder som nu är färdiga att hjälpa andra barn och unga. Dagsverks RF:s samarbete med den zambiska ungdomsorganisationen Barefeet Theatre som pågått i tre år har resulterat i att ungdomarnas rättigheter förbättrats inom projektets verkningsramar.

I samarbetsprojektet som startades med hjälp av Dagsverks-insamlingen har Barefeet Children Council-programmet stötts. Förutom Ungdomsrådet som verkar i huvudstaden Lusaka har aktiva ungdomsgrupper grundats även i Kaoma och Livingstone. Ungdomsrådens kapacitet har stärkts bland annat genom att förtydliga verksamhetens regler och strukturer.

Ungdomarna har deltagit i utbildningar om självuttryck där ledarskap, socialt ansvar, sexualhälsa, jämställdhet och påverkningsmöjligheter behandlats. De färdigheter utbildningen gett har motiverat de 150 ungdomarna som deltagit i verksamheten och gett dem färdigheter att forma sitt liv till allt mer meningsfullt.

Nuförtiden är ungdomarna förebilder för andra barn och unga. Bland annat genom att utnyttja teater, poesi och färdigheter att uppträda verkar de för att nedmontera de utmaningar unga ställs inför. I ungdomskonferensen som årligen ordnas i Lusaka utmanas beslutsfattare att notera de ungdomars rättigheter som till exempel är flyktingar, funktionsvarierade och lever på gatan.

”En förändring i ungdomarnas beteende och attityd är tydlig” berättar projektets koordinator Mwenya Katongo. ”Själviskheten har försvunnit och de blyga ungdomarna har kommit ut ur sina skal och överraskat mig med sina färdigheter.”

Projektsamarbetet med Barefeet fortsätter de kommande åren. I framtiden ligger fokusen framför allt på att medlemmarna i Ungdomsråden ska få verka som kamratstödjare för andra ungdomar i deras egna samfund. På så sätt lär sig allt fler ungdomar i Lusaka, Kaoma och Livingstone om sina rättigheter och påverkningsmöjligheter.

Med hjälp av Dagsverke får ungdomarna chansen att utveckla sitt självförtroende och viktiga färdigheter att uppträda samt delta och påverka i angelägenheter som sker den egna omgivningen.

DSCF0617
 

Foto: Pamela Arslan

Unika metoder ger resultat

Mellanrapporten av Barefeet Theatre organisationens förverkligade projekt i Zambia som Dagsverke rf stöder blev färdig i slutet av 2017 och ger en mycket positiv bedömning av såväl behovet av projektet som dess effektivitet. Projektet går ut på att barn och ungdomar som lever på gatan ska lära sig bättre färdigheter för att hantera sitt liv och strävar efter att gatubarnens rättigheter ska förverkligas.

I bedömningen som gjorts av en utomstående part konstateras det att medlemmarna i Ungdomsrådet som stötts gått från passiva till aktiva ungdomar som respekteras av sitt samfund och som inte endast ingriper i felaktigheter i samhället utan också kan kräva att politiska beslutsfattare ska ta sitt ansvar för att avskaffa de rättsliga försummelser som barn och unga som bor och arbetar på gatan möter.

DSC_1058
 
Ungdomsrådens (Children’s Council) verksamhet kan enligt rapporten förbättras genom att utveckla samarbetet mellan andra aktörer i civilsamhället, ungdomarnas föräldrar och skolor samt genom att nätverka ytterligare med andra instanser som arbetar med samhällsfrågor.

Dagsverke och Barefeet kommer också att fokusera på dessa utvecklingsåtgärder under projektets fortsättning under 2018–2019. Likaså kommer projektet under fortsättningen fokusera på att kunna erbjuda fler ungdomar de livsviktiga kunskaperna som medlemmarna i Ungdomsråden får lära sig. I framtiden satsas det alltså på skolningar som ordnas av Ungdomsråden för ungdomar i de egna samfunden.

DSC_1107
 
Mellanrapporten för Dagsverke RF:s arbete med ungdomarna i Zambia kan läsas här.

Projektet har möjliggjorts av de finska ungdomar som deltagit i Dagsverks-insamlingen under läsåret 2014–2015. På sidan för Dagsverkskampanjen Vardagsidoler finns bland annat de zambiska ungdomarnas videohälsningar samt en kortdokumentär om före detta gatubarn som nuförtiden agerar som förebilder.

 
Bilder: Barefeet Ungdomsrådets medlemmar och aktiviteter, Senja Väätäinen-Chimpuku