Uutiset: Sambia

Uniikit metodit tuovat tulosta

Vuoden 2017 lopussa valmistunut väliarviointi Taksvärkki ry:n tukemasta ja Barefeet Theatre -järjestön toteuttamasta hankkeesta Sambiassa antaa hyvin positiivisen arvion hankkeen vaikuttavuudesta ja tarpeellisuudesta. Hankkeessa katulapset ja -nuoret oppivat elämänhallintataitoja ja pyrkivät vaikuttamaan katulasten oikeuksien toteutumiseen.

Ulkopuolisen tahon tekemässä arvioinnissa todetaan, että tuetun nuorten neuvoston jäsenet ovat muuttuneet tyhjäntekijöistä yhteisöjensä kunnioittamiksi aktiivisiksi nuoriksi, jotka eivät vain puutu epäkohtiin yhteisöissään, vaan osaavat myös vaatia poliittisilta päättäjiltä vastuuta kadulla elävien ja työskentelevien nuorten kohtaamien oikeusrikkomusten poistamiseksi.

DSC_1058
 
Nuorten neuvostojen toimintaa voidaan arvioinnin mukaan kehittää parantamalla yhteistyötä muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, nuorten vanhempien ja koulujen kanssa, sekä verkostoitumalla yhteiskunnallista työtä tekevien tahojen kanssa entistä syvemmin.

Taksvärkki ja Barefeet tulevatkin keskittymään näihin kehittämistoimenpiteisiin hankkeen jatkovaiheessa vuosina 2018–2019. Samoin jatkohankkeessa keskitytään tarjoamaan mahdollisuus useammille nuorille oppia samoja elintärkeitä taitoja, joita nuorten neuvoston jäsenet saavat. Tulevaisuudessa siis panostetaan nuorten neuvoston jäsenien vetämiin nuorten koulutuksiin omissa kotiyhteisöissään.

DSC_1107
 
Väliarviointi Taksvärkki ry:n työstä nuorten parissa Sambiassa on luettavissa täällä.

Hankkeen ovat mahdollistaneet Taksvärkki-keräykseen lukuvuonna 2014–2015 osallistuneet suomalaiset nuoret. Taksvärkki-kampanjan Arjen idolit -sivustolla ovat katsottavissa mm. sambialaisten nuorten videoviestit sekä lyhytdokumentti roolimalleina toimivista entisistä katulapsista.
 
Kuvat: Barefeet Nuorten neuvoston jäseniä ja aktiviteetteja, Senja Väätäinen-Chimpuku

”En enää epäile kykyjäni”

Sambialaisessa Nuorten neuvostossa puolustetaan katulasten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten oikeuksia. Lombe Chilekwa, 17, Musa Zulu, 15, ja Jeff Mulenga, 18, ovat Barefeet Theatre -järjestön Nuorten neuvoston jäseniä. Lusakalaiset nuoret kertovat kokemuksistaan vapaaehtoisina neuvoston jäseninä sekä miltä uudenlaisessa roolissa toimiminen on tuntunut.

Lombe haluaa ikäistensä nuorten toimivan vastuullisesti. ”Nykyisin tiedän, mitä voin tehdä asioille, jotka vaikuttavat minuun ja yhteisööni. Haluan auttaa muita nuoria huomaamaan, mitä he voivat tehdä.”

Uusista tilanteista ja ryhmässä toimimisesta on ollut Lombelle hyötyä. ”Olen oppinut esiintymään ja puhumaan yleisön edessä.”
 
[ KLIKKAA SUOMENKIELISET TEKSTITYKSET PÄÄLLE VIDEON OIKEASTA ALAKULMASTA ]

 
Musa toivoo Nuorten neuvostojen saavan aikaan suurta muutosta Sambiassa. ”Aion hyödyntää Nuorten neuvostossa oppimiani asioita vaikuttaakseni muihin nuoriin.”
”Olen oppinut, että elämän vastoinkäymisistä huolimatta pitäisi keskittyä siihen, mitä haluaa tehdä.”

Musa on ylpeä siitä, että hän ottaa nykyään vastuuta tekemisistään. ”Vanhempani ja muut yhteisön jäsenet ovat nähneet minussa muutoksen.”
 

 
Jeff liittyi Nuorten neuvostoon, koska siellä puolustetaan myös vammaisten ihmisten oikeuksia. ”Olen oppinut puolustamaan itseäni ja puhumaan yleisölle. En enää epäile kykyjäni ja itsetuntoni on parempi.”

Arvostuksen ja kunnioituksen saaminen on Jeffille tärkeää. ”Minusta on tullut vaikuttaja yhteisössäni ja koulussani.”
 

 
Nuorten neuvostoissa syrjäytymisuhan alla eläneet nuoret oppivat kommunikaatio- ja esiintymistaitoja, saavat tietoja oikeuksistaan ja hyödyntävät Theatre for development -menetelmää yhteisöissään. Nuorten neuvostossa saa vertaistukea ja siinä toimiminen antaa mahdollisuuden työskennellä yhdessä nuorille tärkeiden asioiden puolesta. Moni nuori jäsen on kokenut elämänmuutoksen. Kadulla toimettomana maleksimisen sijaan he ovat nyt roolimalleja yhteisöissään.
 
 
Videoiden kuvaus ja editointi: Nuorten neuvoston entinen jäsen Andrew Banda