Uutiset: Sambia

Uudet taidot nostivat roolimalliksi

Joukosta sambialaisia nuoria on kasvanut roolimalleja, jotka ovat nyt valmiita auttamaan muita lapsia ja nuoria. Taksvärkki ry:n kolme vuotta kestänyt yhteistyö sambialaisen nuorisojärjestö Barefeet Theatren kanssa on tuottanut tuloksia nuorten oikeuksien parantamiseksi hankealueilla.

Taksvärkki-keräyksen avulla käynnistetyssä yhteistyöhankkeessa on tuettu Barefeet Children Council -ohjelmaa. Pääkaupunki Lusakassa toimivan Nuorten neuvoston lisäksi myös Kaomaan ja Livingstoneen on luotu aktiiviset nuorten ryhmät. Nuorten neuvostojen kapasiteettia on vahvistettu muun muassa toiminnan sääntöjä ja rakennetta selkeyttämällä.

Nuoret ovat osallistuneet koulutuksiin, joissa on käsitelty itseilmaisua, johtajuutta, sosiaalista vastuullisuutta, seksuaaliterveyttä, tasa-arvoa ja vaikuttamistyötä. Koulutuksista saadut opit ovat motivoineet toimintaan osallistuneita 150 nuorta ja antaneet heille eväitä muokata omaa elämäänsä entistä merkityksellisemmäksi.

Nykyään nuoret ovat roolimalleja muille lapsille ja nuorille. Muun muassa teatteria, runoutta ja esiintymistaitojaan hyödyntäen he vaikuttavat nuorten kohtaamien haasteiden purkamiseen. Vuosittain Lusakassa järjestettävässä nuorten konferenssissa on haastettu päättäjiä huomioimaan esimerkiksi pakolaisten, vammaisten ja kadulla elävien nuorten oikeudet.

”Muutos nuorten käytöksessä ja asenteissa on selkeä”, kertoo hankkeen koordinaattorina työskentelevä Mwenya Katongo. ”Itsekkyys on hävinnyt ja ujot nuoret ovat päässeet ulos kuorestaan yllättäen lopulta minutkin taidoillaan.”

Hankeyhteistyötä jatketaan Barefeetin kanssa tulevina vuosina. Jatkossa keskitytään erityisesti siihen, että Nuorten neuvostojen jäsenet pääsevät vertaiskouluttamaan muita nuoria omissa yhteisöissään. Näin yhä useampi nuori Lusakassa, Kaomassa ja Livingstonessa oppii oikeuksistaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan. Taksvärkin tuella nuoret pääsevät kehittämään itseluottamustaan ja tärkeitä esiintymistaitoja sekä osallistumaan ja vaikuttamaan omassa ympäristössään tapahtuviin asioihin.

DSCF0617
 

Kuvat: Pamela Arslan

Uniikit metodit tuovat tulosta

Vuoden 2017 lopussa valmistunut väliarviointi Taksvärkki ry:n tukemasta ja Barefeet Theatre -järjestön toteuttamasta hankkeesta Sambiassa antaa hyvin positiivisen arvion hankkeen vaikuttavuudesta ja tarpeellisuudesta. Hankkeessa katulapset ja -nuoret oppivat elämänhallintataitoja ja pyrkivät vaikuttamaan katulasten oikeuksien toteutumiseen.

Ulkopuolisen tahon tekemässä arvioinnissa todetaan, että tuetun nuorten neuvoston jäsenet ovat muuttuneet tyhjäntekijöistä yhteisöjensä kunnioittamiksi aktiivisiksi nuoriksi, jotka eivät vain puutu epäkohtiin yhteisöissään, vaan osaavat myös vaatia poliittisilta päättäjiltä vastuuta kadulla elävien ja työskentelevien nuorten kohtaamien oikeusrikkomusten poistamiseksi.

DSC_1058
 
Nuorten neuvostojen toimintaa voidaan arvioinnin mukaan kehittää parantamalla yhteistyötä muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, nuorten vanhempien ja koulujen kanssa, sekä verkostoitumalla yhteiskunnallista työtä tekevien tahojen kanssa entistä syvemmin.

Taksvärkki ja Barefeet tulevatkin keskittymään näihin kehittämistoimenpiteisiin hankkeen jatkovaiheessa vuosina 2018–2019. Samoin jatkohankkeessa keskitytään tarjoamaan mahdollisuus useammille nuorille oppia samoja elintärkeitä taitoja, joita nuorten neuvoston jäsenet saavat. Tulevaisuudessa siis panostetaan nuorten neuvoston jäsenien vetämiin nuorten koulutuksiin omissa kotiyhteisöissään.

DSC_1107
 
Väliarviointi Taksvärkki ry:n työstä nuorten parissa Sambiassa on luettavissa täällä.

Hankkeen ovat mahdollistaneet Taksvärkki-keräykseen lukuvuonna 2014–2015 osallistuneet suomalaiset nuoret. Taksvärkki-kampanjan Arjen idolit -sivustolla ovat katsottavissa mm. sambialaisten nuorten videoviestit sekä lyhytdokumentti roolimalleina toimivista entisistä katulapsista.
 
Kuvat: Barefeet Nuorten neuvoston jäseniä ja aktiviteetteja, Senja Väätäinen-Chimpuku