Uutiset: Sambia

”En enää epäile kykyjäni”

Sambialaisessa Nuorten neuvostossa puolustetaan katulasten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten oikeuksia. Lombe Chilekwa, 17, Musa Zulu, 15, ja Jeff Mulenga, 18, ovat Barefeet Theatre -järjestön Nuorten neuvoston jäseniä. Lusakalaiset nuoret kertovat kokemuksistaan vapaaehtoisina neuvoston jäseninä sekä miltä uudenlaisessa roolissa toimiminen on tuntunut.

Lombe haluaa ikäistensä nuorten toimivan vastuullisesti. ”Nykyisin tiedän, mitä voin tehdä asioille, jotka vaikuttavat minuun ja yhteisööni. Haluan auttaa muita nuoria huomaamaan, mitä he voivat tehdä.”

Uusista tilanteista ja ryhmässä toimimisesta on ollut Lombelle hyötyä. ”Olen oppinut esiintymään ja puhumaan yleisön edessä.”
 
[ KLIKKAA SUOMENKIELISET TEKSTITYKSET PÄÄLLE VIDEON OIKEASTA ALAKULMASTA ]

 
Musa toivoo Nuorten neuvostojen saavan aikaan suurta muutosta Sambiassa. ”Aion hyödyntää Nuorten neuvostossa oppimiani asioita vaikuttaakseni muihin nuoriin.”
”Olen oppinut, että elämän vastoinkäymisistä huolimatta pitäisi keskittyä siihen, mitä haluaa tehdä.”

Musa on ylpeä siitä, että hän ottaa nykyään vastuuta tekemisistään. ”Vanhempani ja muut yhteisön jäsenet ovat nähneet minussa muutoksen.”
 

 
Jeff liittyi Nuorten neuvostoon, koska siellä puolustetaan myös vammaisten ihmisten oikeuksia. ”Olen oppinut puolustamaan itseäni ja puhumaan yleisölle. En enää epäile kykyjäni ja itsetuntoni on parempi.”

Arvostuksen ja kunnioituksen saaminen on Jeffille tärkeää. ”Minusta on tullut vaikuttaja yhteisössäni ja koulussani.”
 

 
Nuorten neuvostoissa syrjäytymisuhan alla eläneet nuoret oppivat kommunikaatio- ja esiintymistaitoja, saavat tietoja oikeuksistaan ja hyödyntävät Theatre for development -menetelmää yhteisöissään. Nuorten neuvostossa saa vertaistukea ja siinä toimiminen antaa mahdollisuuden työskennellä yhdessä nuorille tärkeiden asioiden puolesta. Moni nuori jäsen on kokenut elämänmuutoksen. Kadulla toimettomana maleksimisen sijaan he ovat nyt roolimalleja yhteisöissään.
 
 
Videoiden kuvaus ja editointi: Nuorten neuvoston entinen jäsen Andrew Banda

Nuoret puolustavat katulasten oikeuksia

Taksvärkin hankkeessa Sambiassa Nuorten neuvostot puolustavat katulasten oikeuksia, levittävät tietoa ja aktivoivat nuoria toimimaan. Paikan päällä toteutuksesta vastaa sambialainen kansalaisjärjestö Barefeet, jonka työ perustuu sosiaaliseen teatteriin ja akrobatiaan. Vuonna 2016 kaksi uutta Nuorten neuvostoa Kaoman ja Livingstonen kaupungeissa on koulutusten jälkeen päässyt aloittelemaan itsenäistä toimintaansa.

dsc_0292
Katuteatteriesityksillä Kaoman Nuorten neuvosto tavoittaa suuren määrän lapsia ja aikuisia.
 
Katete Jeff, 17, on Kaoman kaupunkiin perustetun uuden Barefeet Nuorten neuvoston puheenjohtaja. Hän on tyytyväinen siitä, että on oppinut uusia taitoja muiden nuorten kanssa toimiessaan sekä tietää nyt omista oikeuksistaan ja monista asioista, joista opettajat eivät koulussa puhu.

Katete haluaa, että toiminta laajenisi Kaoman kouluihin kerhojen muodossa. Kiinnostusta on paljon ja monet koulut ja lapset ovat liian kaukana eivätkä siten pääse aktiviteetteihin mukaan. Kateten omiin unelmiin kuuluvat liittyminen ilmavoimiin ja työskenteleminen Barefeet järjestössä.

Paul Mubita, 17, on Kaoman Nuorten neuvoston sihteeri. Paul on aiemmin elänyt kadulla ja hän liittyi mukaan Barefeetin toimintaan muuttaessaan Kaomaan. Hänellä ei ollut tuolloin ystäviä ja koulukaverit suosittelivat Barefeetiä ja Nuorten neuvostoa.

Paul nauttii toiminnassa erityisesti siitä, että hän saa ilmaista tunteitaan teatterin kautta ja samalla tarjota tietoa ihmisille, joilla usein ei ole koulutusta. Paul haluaa auttaa katulapsia, sillä hän on itse nähnyt millaista heidän elämänsä on. Myös Paulin tulevaisuuden haaveisiin kuuluu työskenteleminen Barefeetissa ja sen kautta nuorten elämän parantaminen Sambiassa.

dsc_0301
Paul (vas.) ja Katete ovat Kaoman Nuorten neuvoston jäseniä.
 
Taksvärkin hanke kumppaninsa Barefeetin kanssa pyrkii vaikuttamaan päättäjien ja koko Sambian väestön tietoihin ja asenteisiin liittyen katulasten tilanteeseen ja kohteluun, jotta katulapsilla olisi mahdollisuus parempaan ja turvallisempaan elämään. Lasten ja nuorten oppiessa ottamaan vastuuta omasta elämästään, he pystyvät myös auttamaan muita lapsia ja nuoria, joiden elämä ei ole raiteillaan.
 
 
Kuvat: Senja Väätäinen-Chimpuku