Tehtäviä oppitunneille

Tehtävät virittävät pohtimaan ihmisoikeuksia, nuorten vaikutusmahdollisuuksia, koulutuksen merkitystä ja tasa-arvoa niin kehitysmaissa kuin Suomessakin. Tehtävät kehittävät tietoja ja taitoja sekä auttavat eläytymään kehitysmaiden nuorten asemaan ja ymmärtämään globaalia epätasa-arvoa. Tarkoituksena on innostaa nuoria toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Tehtävät on tarkoitettu peruskoulun 7.–9. luokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille, opettajan johdolla tehtäviksi. Niiden pituus vaihtelee 15 minuutista kokonaiseen oppituntiin. Ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa. Ohjeissa kerrotaan myös, miten kauan aikaa tehtävään on hyvä varata, minkä kokoiselle ryhmälle se sopii ja mitä tarvikkeita vaaditaan.
 

Aktiivinen kansalaisuus -alias

[linkki]

Pelatkaa tuttua Alias-peliä aktiiviseen kansalaisuuteen, yhteiskuntaan ja vaikuttamiseen liittyvällä sanastolla.

Liite: Lista selitettävistä sanoista [linkki]


Mitä näet?

[linkki]

Tehtävä auttaa hahmottamaan kuvien monitulkintaisuutta ja ensivaikutelmien muodostumista. Tutkikaa kuvia ja kirjoittakaa ensimmäinen mielikuvanne jokaisesta. Verratkaa kirjoituksia ja keskustelkaa siitä, miten ensivaikutelma syntyy.

Liite 1: 10 kuvaa [linkki]
Liite 2: Kuvatekstit [linkki]


Kuvan kertomaa

[linkki]

Tehtävä kehittää kuva-analyysin taitoja ja harjaannuttaa analysoimaan kuvan roolia tiedon välittäjänä ja mielikuvien luojana. Tarkoituksena on ymmärtää, miten erilaisia tulkintoja samasta kuvasta voi tehdä ja miten kuvan otsikointi vaikuttaa sen tulkintaan.

Liite: Tulostettavat kuvat [linkki]


Uutiskatsaus

[linkki]

Tutustukaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvään uutisointiin lehdissä ja pohtikaa, kuka pääsee vaikuttamaan ja mihin. Leikatkaa sanoma- ja aikakauslehdistä vaikuttamiseen liittyviä kuvia ja artikkeleita ja kootkaa niistä kollaasi.


Nuorten ääniä Sierra Leonesta

[linkki]

Katsokaa lyhyet Nuorten ääniä -videoklipit ja pohtikaa, mitä haasteita Sierra Leonen nuoret kohtaavat ja mitä mieltä he ovat muun muassa koulunkäynnistä ja lapsen oikeuksista.


Seis! Huomaa oikeudet! Draamaharjoitus

[linkki]

Tehtävässä syvennetään ymmärrystä lapsen oikeuksista. Draamaharjoitus perustuu forum-teatteriin. Siinä näytellään lyhyitä kohtauksia, joiden kulkuun yleisö pääsee vaikuttamaan.

Liite: Tarinakortit [linkki]
Liite: Lapsen oikeuksien sopimuksen tiivistelmä [linkki]


Sinun, minun, meidän maailmamme -arvojana

[linkki]

Pohtikaa naisten ja miesten välistä tasa‐arvoa, nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja koulutuksen tärkeyttä. Ottakaa väitteisiin kantaa asettumalla arvojanalle omaa näkemystä vastaavaan kohtaan. Tehtävä harjaannuttaa muodostamaan ja perustelemaan mielipiteitä.


Mikä ajaa kadulle?

[linkki]

Pohtikaa, millaiset syyt vaikuttavat siihen, että lapsi päätyy asumaan ja työskentelemään kadulla. Tavoitteena on ymmärtää yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyttä katulapsi-ilmiöön.

Liite: Moniste [linkki]


Ota askel eteenpäin

[linkki]

Draamallisessa tehtävässä asetutaan toisen asemaan ja pohditaan globaaleja tasa-arvokysymyksiä. Jokainen saa roolin, johon eläytyä. Käykää sitten läpi hyvän elämän edellytyksiä ja miettikää, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla.

Liite: Roolilaput [linkki]


Lapsen oikeuksien timantti

[linkki]

Tehtävän tarkoituksena on herättää pohtimaan lapsen oikeuksia. Mitkä oikeudet ovat kaikkein tärkeimmät? Voiko oikeuksia ylipäänsä laittaa tärkeysjärjestykseen?

Liite: Oikeuskortit [linkki]


Mistä luopuisin?

[linkki]

Puntaroikaa, mitkä asiat ovat elintärkeitä ja mitä tarvitaan onnelliseen elämään. Kymmenen tärkeän asian joukosta pitää valita viisi, joista voisi tarpeen tullen luopua.

Liite: Sanalista [linkki]


Nuorten ääniä Sambiasta

[linkki]

Katsokaa lyhyet Nuorten ääniä –videoklipit ja pohtikaa, mitä haasteita sambialaiset nuoret kohtaavat ja mitä mieltä he ovat katulasten asemasta ja nuorten oikeuksista.


Arvohuutokauppa

[linkki]

Tehtävän tarkoituksena on tiedostaa omat arvot ja ymmärtää, että varallisuus on jakautunut maailmassa epätasaisesti. Tehtävä alkaa huutokaupalla, jossa kaupan on sekä aineellisia että aineettomia asioita. Keskustelkaa lopuksi kulutusvalinnoista ja niiden yhteydestä hyvinvointiin niin meillä kuin kehitysmaissa.

Liite: Huutokaupattavat asiat [linkki]
Liite: Rahat [linkki]