Oppimateriaali

Taksvärkki tarjoaa runsaasti materiaalia ja menetelmiä oppitunneille. Tutustu oppituntitehtäviin ja menetelmäoppaisiin. Toiminnalliset, osallistavat menetelmät tukevat opetussuunnitelmien arvopohjan ja tavoitteiden toteutusta käytännössä. Ne sopivat moniin eri oppiaineisiin ja etenkin perusopetuksen laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien toteutukseen.
 

Kampanjamateriaalia

Ääni tytöille -taksvärkkikampanjan (2017–2018) oppilaan oppaita, lyhytdokumentin ja videoklipit (DVD) sekä aamunavauksen (CD) voi tilata veloituksetta koululle. Kaikki materiaalit löytyvät myös otsikon linkin kautta.

Oppituntitehtäviä

Täältä voit tulostaa oppituntikäyttöön tarkoitettuja tehtäviä ohjeineen.

Globaalikasvatuksen kouluttajat

Taksvärkin vapaaehtoisen globaalikasvatuksen kouluttajan voi tilata tekemään kouluvierailuja ja vetämään toiminnallisia työpajoja eri aiheista.

Menetelmäoppaat ja muut julkaisut

Kaikki menetelmäoppaat ovat luettavissa ja ladattavissa PDF:nä (klikkaa julkaisun kansikuvaa alla olevassa listassa). Suurin osa on myös tilattavissa veloituksetta alla olevalla lomakkeella tai osoitteesta tilaus(at)taksvarkki.fi.

Tilaan seuraavat materiaalit

 Vaikuta!-opas nuorten vaikuttamistyöhön Oikeesti!-opas lapsen oikeuksien käsittely Fotonovela-opas valokuvatarinoille Ääni tytöille -kampanjan dvd, cd ja opas

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Postiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puhelinnumero


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAIKUTA! -menetelmäopas nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 
Kriittiseen pedagogiikkaan perustuva Vaikuta! -opas antaa välineitä nuorten näköiseen vaikuttamistyöhön. Menetelmä sopii eri oppiaineisiin erityisesti peruskoulun yläluokille ja toisen asteen oppilaitoksiin sekä nuorten kerhoihin ja tapahtumiin.

 

 
KIJANA! Taksvärkki-opas oppilas- ja opiskelijakunnille
 
Opas kannustaa oppilas- ja opiskelijakuntia globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseen sekä kehitysmaissa asuvien nuorten ikätovereiden elämään tutustumiseen. Oppilas- ja opiskelijakunnat saavat oppaasta käytännön vinkkejä onnistuneen Taksvärkki-kampanjan järjestämiseen.
 
 
fotonovela_suomi
FOTONOVELA -menetelmäopas kokemusten ja kertomusten jakamiseen
 
Fotonovela-työpajassa nuoret kertovat oman tarinansa sanoin ja kuvin sekä tutustuvat nuorten tarinoihin toiselta puolelta maailmaa. Menetelmäoppaassa ohjeistetaan, miten Fotonovela-työpaja ohjataan. Mukana on paljon harjoituksia ja vinkkejä tarinoiden käsittelyyn. Opas on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Tehtäväliitteet: liite1 (Kuvan rajaus) ja liite2 (Ensivaikutelma).

 

 
Make a difference! – A methodological guide for young people who want to be active members of society.
 
 
 

OIKEESTI! -menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn kouluissa
 
Oikeesti! -oppaan teemana on YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Opas antaa mielekkäitä ja innostavia työkaluja tärkeän aiheen käsittelyyn kouluissa. Oppaassa on mm. orientoivia leikkejä, draamaharjoituksia ja syväluotaavia pohdintatehtäviä. Oppaan harjoitukset soveltuvat peruskouluun, aivan alaluokilta alkaen.
 
 

 
 
 
PÅ RIKTIGT! – metodhandbok för behandling av barnets rättigheter i skolorna
 
 
 
 

Sinun, minun, meidän mango – Sadutusta yli kulttuurirajojen
 
Vinkkejä sadutuksen hyödyntämiseen globaalikasvatuksessa ja maahanmuuttajatyössä. Paljon tapausesimerkkejä ja lasten satuja Suomesta, Sambiasta ja Bangladeshista sekä sadutuksen ohjeet eri kielillä. Lisätietoa.
 

 
Your mango, my mango, our mango – storycrafting across cultures.

More information on the storycrafting guidebook.
 
 

Bengalia-roolipeli käsittelee lapsityövoiman käyttöön liittyviä ongelmia.
 
Bengalia-roolipeli johdattaa pohtimaan lapsityövoiman maailmanlaajuista hyväksikäyttöä. Tavoitteena on ymmärtää lapsityövoiman hyväksikäytön syitä ja seurauksia sekä etsiä ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi. Painos on loppu, mutta kouluvierailijoiden vetämiä työpajoja voi tilata Taksvärkki ry:ltä
 
 

 
Ruutuja yli rajojen -sarjakuvakirja ruohonjuurisarjakuvien käytöstä kehitysyhteistyössä ja globaalikasvatuksessa.
Lisätietoa.
 
 
 
HERÄTYS – jatkokertomuksia Suomesta Madagaskarille
 
Kirjan jatkotarinat kirjoittivat vuorotellen suomalaiset koululaiset ja madagaskarilaisen luku- ja kirjoitustaitoryhmän nuoret. Kertomukset ja lasten piirtämät kuvat ovat kirjasessa suomen- ja malagassinkielisinä.
 
 

Palvelumme ja materiaalimme ovat ilmaisia. Globaalikasvatustyötämme tuetaan julkisin varoin eikä siihen käytetä koululaisten ja opiskelijoiden keräämiä Taksvärkki-keräysvaroja.

Kysy lisää tai tee tilaus: tilaus(at)taksvarkki.fi, puh. 050 348 5668

 

Edellisten lisäksi löydät juttuja kehitysmaiden nuorista sekä Taksvärkin hankkeista ja niiden etenemisistä Curly-lehdestä. Erityisesti kannattaa tutustua lehtiin 2/2017, 2/2015, 2/2014, 2/2013, 2/2012, 2/2011, 4/2010, jotka on toteutettu Taksvärkin ja Curlyn yhteistyönä.

 

Tutustu myös aikaisempien kampanjoiden oppimateriaaleihin

Taksvärkki ry julkaisee joka lukuvuosi internetissä laajan oppimateriaalin Taksvärkkikeräyksen kohteena olevasta maasta ja teemasta suomeksi ja ruotsiksi. Kampanjoiden oppimateriaalit ja oppituntitehtävät löytyvät kunkin kampanjan omilta sivuilta.

Oppimateriaali on tarkoitettu opettajien ja oppilaiden käyttöön peruskoulun yläluokille, lukioille ja ammatillisiin oppilaitoksiin syventämään oppilaiden tietämystä kampanjan teemasta ja lasten oikeuksista.

Oppimateriaalit tarjoavat virikkeitä kohdemaan historian, kulttuurin, yhteiskunnan ja nykypäivän käsittelyyn useilla eri oppitunneilla. Ne sisältävät valmiita, joko itsenäisesti tai opettajan ohjauksessa toteutettavia tehtäviä, eri luokka-asteille sekä kohdemaan nuorista ja todellisuudesta kertovaa videokuvaa, äänimateriaalia ja valokuvia.