Världsmedborgarskolorna

Dagsverke inledde ett nytt Världsmedborgarskola-samarbete hösten 2015 mellan fem finska skolor och fem ungdomsgrupper i Dagsverkes programländer. Under två läseårs tid samarbetar de unga i Världsmedborgarskolorna direkt med ungdomarna i programländerna. De unga planerar och genomför egna kampanjer, skapar olika samarbetsformer och lär sig av varandra. Dessutom erbjuder Dagsverke rf global fostran för lärarna och medverkar i att global fostran slår rot i skolkulturen, samt i de lokala läroplanerna.

Världsmedborgarskolorna samarbetar med Barefeet Children’s Council i Zambia, med en ungdomsnätverk som medborgarrörelsen PAMI har grundat i Guatemala och med en skola i Nepal där den lokala medborgarorganisationen ECCA har hjälpt till att bygga upp elevkårsverksamheten.

Världsmedborgarskolorna under läsåret 2015–2017

Aleksis Kiven peruskoulu, Helsingfors
Härkävehmaan koulu, Hyvinge
International School of Vantaa, Vanda
Stenängens skola, Karleby
Lappeenrannan Lyseon lukio, Villmanstrand
Saloisten koulu, Brahestad
 

Mer information:
Marjukka Mankila
Koordinator för skolsamarbete
Tfn 050 346 5266
marjukka.mankila(at)taksvarkki.fi