Taksvärkki-kampanjat

Joka lukuvuosi Taksvärkki ry tarjoaa oppilaitoksille uuden Taksvärkki-kampanjan, jossa oppilaiden ja opiskelijoiden päivän työn palkkio lahjoitetaan Taksvärkki ry:lle. Kampanjoiden keräystuotot mahdollistavat monivuotiset kehitysyhteistyöhankkeet, joita lisäksi rahoittaa ulkoministeriö. Hankkeet edistävät lasten ja nuorten oloja kehitysmaissa.

Kampanjoiden kautta suomalaiset koululaiset ja opiskelijat auttavat ikäisiään nuoria maailman köyhimmissä maissa. Samalla suomalaiset nuoret pääsevät tutustumaan työelämään.

malawibanneri_728x90
 
Lukuvuonna 2017–2018 Taksvärkki-kampanjassa Ääni tytöille tuetaan malawilaisten tyttöjen ja nuorten omia ryhmiä sekä elämäntaitokoulutusta. Osallistumalla Taksvärkkiin vaikutetaan siihen, että tytöt voivat kouluttautua ja päättää itseään koskevista asioista.

Tällä hetkellä Taksvärkki-kampanjoiden avulla käynnistettyjä hankkeita on kuudessa maassa.

Taksvärkki-kampanjoiden tarkoitus

Oppilaitoksille vuosittain tarjottavien Taksvärkki-kampanjoiden tarkoitus on tutustuttaa suomalaiset nuoret kehitysmaiden ikätovereidensa elämään. Teema vaihtuu joka lukuvuosi ja tuotamme kampanjoihin uuden laajan paketin globaalikasvatusmateriaalia, jota voidaan käyttää oppitunneilla.

Yksi osa Taksvärkki-kampanjaa on Taksvärkki-keräys. Se perustuu päivän työhön, Taksvärkkiin. Koululaiset ja opiskelijat tekevät päivän verran töitä ja lahjoittavat palkkansa Taksvärkki ry:n keräykseen.

Kerätyillä varoilla toteutetaan kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia edistäviä, kolmesta viiteen vuotta kestäviä kehitysyhteistyöhankkeita.

Keräykseen voi ottaa osaa monin eri tavoin

Perinteinen tapa on, että oppilas tekee päivän verran taksvärkkiä joko ulkopuolisen palveluksessa tai kotona ja lahjoittaa työstä saadun palkkion Taksvärkki ry:n keräykseen. Minimisuositus taksvärkkipalkkiolle on 15 euroa.

Koulu voi myös järjestää tempauksen, vaikka konsertin tai myyjäiset, tai ohjata kioskin tai kahvilan tuoton joltakin ajalta Taksvärkki ry:n keräykseen. Kunnan kanssa voi sopia esimerkiksi lähipuiston siivoamisesta Taksvärkki-palkkiota vastaan. Koulu voi haastaa myös muut paikkakunnan koulut mukaan keräykseen.

Myös palkansaajat ja yrittäjät voivat osallistua keräykseen antamalla koululaisille ja opiskelijoille Taksvärkki-töitä tai lahjoittamalla oman tunnin palkkansa keräykseen tilille Nordea FI96 1521 3000 1014 53.

Tarkemmat ohjeet opettajille ja työnantajille löytyvät kampanjasivustolta.

Osallistumalla lukuvuoden 2017–2018 Taksvärkki-kampanjaan Ääni tytöille tuette Malawin nuoria!

Aikaisemmat Taksvärkki-kampanjat/h2>
(Huom! Vanhoja kampanjasivuja ei enää päivitetä)

Taksvärkki-kampanja 2016–2017: Yksi päivä muutokseen – katunuoret Keniassa

Taksvärkki-kampanja 2015–2016: Koulutus murtaa muureja – kylien oppilaskuntanuoret Nepalissa

Taksvärkki-kampanja 2014–2015: Arjen idolit – koulutusta ja turvallista arkea Sambiassa ja Keniassa

Taksvärkki-kampanja 2013–2014: Lukemattomat tytöt lukemaan – koulutusta ja tasa-arvoa Sierra Leonessa

Taksvärkki-kampanja 2012–2013: Huominen tehdään tänään – aktiivista kansalaisuutta Guatemalassa

Taksvärkki-kampanja 2011–2012: Unelma ammatista – slumminuorten ammattikoulutusta Mosambikissa

Taksvärkki-kampanja 2010–2011: Työpaikka rohkealle – vaihtoehto Kambodzhan lapsityöläisille

Taksvärkki-kampanja 2009–2010: Tietoa ja taitoa Bolivian alkuperäiskansojen nuorille

Taksvärkki-kampanja 2008–2009: Connect Madagaskar

Taksvärkki-kampanja 2007–2008: Kenian katulapset

Lukuvuosi 2006-2007: Guatemala ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisy

Lukuvuosi 2005–2006: Tansania ja hiv/aids -kysymykset

Lukuvuosi 2004–2005: Näytä luontosi: Nepal ja ympäristökysymykset

Lukuvuosi 2003–2004: Ihan tavallinen lapsuus: Kambodzha ja lapsikauppa

Lukuvuosi 2002–2003: Unelmana kouluaamu: Bangladesh ja lapsityövoima

Lukuvuosi 2001–2002: Burkina Faso ja kuivuus

Lukuvuosi 2000–2001: Nicaragua ja hirmumyrsky Mitchin tuhot

Lukuvuosi 1999–2000: Sudanin lapsisotilaat