Taksvärkki ry:n blogeja maailmalta

Syksyn ensimmäinen opintopiiri pärähti käyntiin innostuneissa tunnelmissa 23.10.2014

 
 
Syksyn ensimmäinen opintopiiri keräsi runsaasti porukkaa ja pääsimme loistavasti alkuun. Tämän kerran teemana oli hankesuunnittelu ja hankesykli, joita käsiteltiin loppusuoralla olevan Bolivian hankkeen kautta. Bolivian hankkeessa El Alton kaupungin nuoria on opetettu tuntemaan oikeutensa taiteen avulla ja opettajia on koulutettu käyttämään nuoret paremmin huomioivia opetusmenetelmiä. El Alto sijaitsee pääkaupunki La Pazin liepeillä ja väestöstä iso osa kuuluu erilaisiin etnisiin vähemmistöihin, jotka ovat usein huonossa asemassa eivätkä tunne oikeuksiaan.

Aiheeseen päästäksemme monet opintopiiriläiset olivat valmistelleet ennakkoon alustuksia Suomen kehityspolitiikan ihmisoikeusperustaisuudesta ja kahdesta hankesuunnittelun työkalusta, loogisesta viitekehyksestä ja outcome mappingistä. Vertailimme jo kauan käytössä ollutta ja Suomen ulkoministeriön hankehakemuksissaan käyttämää loogista viitekehystä ja uudempaa, Taksvärkin vasta hiljattain käyttöönottamaa outcome mappingiä. Lopputulos vertailusta oli, että molemmissa lähestymistavoissa on puolensa. Käytännön kokemus outcome mappingistä on kuitenkin vielä vähäistä, eikä Taksvärkkikään ole vielä ehtinyt toteuttamaan yhtään hanketta kokonaan tätä työkalua käyttäen. Lisätietoa menetelmän toimivuudesta ja käytöstä käytännön esimerkkien avulla tarvitaan edelleen. Opintopiirin lopuksi tutustuimme bolivialaisten nuorten arkeen uutiskatsauksen avulla.

Hankesyklin maailmaan pääsimme lämmittelytehtävän kautta, jonka jälkeen opimme, mitä on tärkeää ottaa huomioon hankkeen eri vaiheissa. Kuulimme myös kuinka Taksvärkin hankkeet ovat saaneet alkunsa ja millä perusteilla partnerijärjestöjä ja heidän ehdottamiaan hankkeita valitaan. Keskustelua herätti erityisesti paikallisten osallistaminen kehitysyhteistyöhankkeen eri vaiheissa, varsinkin sen suunnittelussa, ja osallistamiseen liittyvät haasteet. Toinen keskustelun aihe oli hankkeiden tavoitteet, jotka hankesuunnitelmissa ja -ehdotuksissa voivat joskus olla melko abstrakteja. Pohdimme kuinka tavoitteisiin pääsemistä voidaan mitata ja miten tavoitetaso määritellään. Tavoitteiden ja mittareiden esimerkit saatiin Bolivian hankkeen hankesuunnitelmasta.

Tämä opintopiirin tapaaminen oli oikein antoisa ja kaikki varmasti lähtivät kotiin ainakin hiukan viisaampina. Ensi kerralla jatkamme kohti uusia teemoja eri hankkeen pohjalta ja toivottavasti saamme kansainvälisiä vieraita kertomaan kuulumisia Sambiasta.
 

Teksti: Kaisa Karjalainen
Kuva: Inkeri Halme

 
Opintopiiri kokoontuu noin kerran kuussa Taksvärkin toimistolla Vallilassa Helsingissä. Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia hankehallinnon teemoja. Tarkoitus on, että piiriläiset osallistuvat aktiivisesti tapaamisten sisältöjen valmisteluun lukutehtävien ja uutisseurannan avulla. Opintopiiri on avoin kaikille ja uudet osallistujat toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi!
 

Avainsanoina , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Perinteisiä malleja rikkomassa 9.10.2014

Opettajat istuvat puoliympyrässä pienikokoisen innostuneen naisen, Compan koordinaattorin Raquelin, edessä. Suurin osa osallistujista räplää kännyköitään, kaivelee laukkujaan ja rupattelee vierustovereidensa kanssa. Opettajat on kutsuttu työpajaan koulun rehtorin toimesta. Nuori ja aktiivinen rehtori on nimittäin vakuuttunut siitä, että Compan toiminnalliset menetelmät nuorten ja lasten opetuksen työkaluina ovat vertaansa vailla. Koulun opettajilla ei vielä ole minkäänlaista käsitystä siitä mitä on odotettavissa, joten ilmassa on lievää apaattisuutta, lounastauon lyhenemisen harmittelua ja orastavaa kiinnostusta. Kännyköiden räpläily ja keskustelu loppuu kuitenkin kuin seinään kun Raquel aloittaa huolella suunnitellun toiminnallisen työpajansa.

Vuosien toiminnallisten opetusmenetelmien suunnittelun, toteuttamisen ja opettamisen tulokset näkyvät ja tuntuvat heti ensi metreillä Raquelin johdatellessa opettajia ensimmäisen työpajansa aiheeseen, ihmisten erilaisiin älykkyyksiin. Työpajan edetessä opettajille esitellään toiminnallsia menetelmiä hyödyntäen ihmisten erilaisia tapoja oppia asioita, molempien aivopuoliskoiden hyödyntämistä luovasti opetuksessa ja oppilaidensa näkemistä ihmisinä ja yksilöinä yksiulotteisen massan sijaan. Teemat tuntuvat osasta erityisesti vanhemman polven opettajia hieman korkealentoisilta ja kaukana omasta käytännön opetustyöstään. Työpajan edetessä kuitenkin yhä useampi opettaja intoutuu kertomaan omista kokemuksistaan ja aihe tuntuu menneen jokseenkin perille. Työpajan jälkeen monet opettajista tulevat Raquelin puheille ja sanovat pyytävänsä rehtoriaan järjestämään kahdeksan työpajan sarjan seuraavatkin työpajat. He haluavat nimittäin oppia käytännön työkaluja erilaisiin oppimismenetelmiin, jotta he pystyvät tukemaan oppilaitaan yhä parempiin oppimistuloksiin uusia ja innovatiivisia keinoja hyödyntäen.

Palatessamme Compan pääkulttuuritalolle Raquel myöntää, että hänellä on aina vatsassaan solmu aloittaessaan uuden opettajaryhmän kanssa työskentelyn. Boliviassa on opetuksen vuoden 2010 lakiuudistuksista huolimatta vallalla perinteinen, vertikaalinen ja hierarkinen opetusjärjestelmä, jonka tuotoksia myös hänen kouluttamansa opettajat ovat. Sen vuoksi he ovat monesti yleisönä aluksi hankala, perinteisiä malleja on vaikea rikkoa ja uudet opetusmenetelmät saattavat tuntua monista opettajista aluksi jopa uhkaavilta. Mutta onneksi Raquel saa teräväkielisellä, humoristisella ja valloittavalla persoonallaan monet opettajat ymmärtämään uudistusten tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden opetustyössään. Eräs menetelmiä hyödyntävä opettaja mainitsikin oman näkemyksensä menetelmien hyödyllisyydestä: oppilaat ovat herkässä iässä, monet aloittavat aktiivisen alkoholin ja huumeiden käytön jo varhaisteineinä. Toiminnalliset opetusmenetelmät auttavat erityisesti oppimisvaikeuksista kärsiviä oppilaita löytämään uusia tapoja ilmaista itseään ja oppia vaikeaksikin kokemiaan aineita. Tämä antaa mahdollisuuden ‘hankalillekin’ oppilaille kokea onnistumisia koulussa ja mahdollisesti pitää heidän kiinnostuksensa ennemmin oppimisessa kuin alkoholissa ja huumeissa.

Avainsanoina | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Tulvat pidentävät nuorten kesälomaa Kambodzhassa 1.10.2014

Sadekausi tuo monenlaisia haasteita elämänmenoon Kambodzhassa. Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelija Leenan blogipäivitys Kratien provinssista.

Mekong-joki sivuhaaroineen tulvii säännöllisesti sadekaudella, joka kestää heinäkuusta syyskuuhun. Monsuunisateiden myötä vedenpinta saattaa nousta useita metrejä. Alavilla mailla Kambodzhassa asuintalot samoin kuin eläinten suojat rakennetaan tulvariskin vuoksi korkeiden paalujen päälle.

Vesi saattaa nousta nopeastikin, joten tulvan uhatessa ihmisillä on kiire kerätä tärkeimmät tavaransa, koota eläimensä ja siirtyä turvaan korkeammalle maalle. Veden vetäytyminen puolestaan saattaa kestää viikkoja. Tulvat eristävät syrjäiset kylät täysin, huuhtovat mennessään irtaimen tavaran ja aiheuttavat merkittävää tuhoa.

Tänä vuonna opetusministeriö on päättänyt siirtää koulujen alkamispäivää kuukaudella, koska odotettavissa on lisää tulvia suuressa osassa maata. Lukuvuosi alkaa lokakuun 1. päivän sijasta marraskuun alussa. Koululaisilla on näin ollen yksi ylimääräinen kuukausi lomaa, jonka he kompensoivat lukuvuoden päätteeksi.

Kratien provinssissa myös sikalat on rakennettu korkeiden paalujen varaan. Taustalla tulviva riisipelto.

 
Teksti ja kuvat: Leena Honkasalo
 

Avainsanoina | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Temppelijuhlissa Kambodzhassa 9.9.2014

Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelija Leena viettää vuoden lopun Kambodzhassa. Leena saapui keskelle paikallisia juhlamenoja. Jatkossa saamme Leenalta kuvaterveisiä paikallisten nuorten todellisuudesta.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .


 
Kambodzhassa vietetään parhaillaan Bon Pchum Beniä, 15-päiväistä uskonnollista juhlaa, jonka aikaan kambodzhalaiset osoittavat kunnioitusta edesmenneille sukulaisilleen ja esi-isilleen jopa seitsemän sukupolven päähän. Bon Pchum Ben ajoittuu Khmer-kalenterin kymmenenteen kuukauteen eli syys- tai lokakuulle. Tänä vuonna juhla huipentuu 22.–24. syyskuuta, ja nuo kolme päivää ovat Kambodzhassa kansallisia vapaapäiviä.

Bon Pchum Benin aikana jokainen perhekunta käy temppelissä eli watissa ja uhraa ruokaa munkeille, jotta nämä siunaisivat edesmenneiden sukulaisten ja ystävien sieluja. Temppeleissä ja niiden lähistöllä on ruuhkaa, kun ihmiset jonottavat sisään ja ostavat asiaankuuluvia suitsukkeita ja kukkia. Kaupan on myös kaikenlaista maallista tavaraa aina heliumpalloista popkorniin. Suitsukkeiden tuoksu leijailee kaduille asti, ja laulu raikaa kauas.

Kuvat ovat Wat Ounalomista Phnom Penhistä.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teksti ja kuvat:Leena Honkasalo
 

 

Avainsanoina | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Nuoret haastattelijat 9.6.2014

Neljä chamanculolaista nuorta, jotka osallistuvat Asscodechassa pidettäviin SILTA – PONTE aktiviteetteihin haastattelivat neljää Malangan torimyyjää 15.4.2014. Nuoret olivat jo kirjoittaneet aikaisemmin suomalaiseen nuorten Curly-lehteen 2/2014 omista lempipaikoistaan, joista voi lukea täältä. Seuraava idea oli, että nuoret saisivat kokemusta haastattelujen tekemisestä. Nuoret tekivät haastatteluja varmoin ottein kehittäen uusia kysymyksiä haastattelun edetessä.

Kaikille nuorille haastattelutilanne oli ensimmäinen laatuaan. Palaute oli, että haastattelujen sekä kuvien ottaminen oli mukavaa. Vaikeinta nuorten mielestä oli kertoa Asscodechan ja Taksvärkin yhteistyöstä ja haastattelujen tarkoituksesta haastateltaville ennen haastattelua. Jokaiselle haastateltavalle kerrottiin heidän oikeudestaan kieltäytyä haastattelusta sekä kuvien ottamisesta. Jokainen haastateltava suhtautui erittäin ystävällisesti ja suurella mielenkiinnolla nuoriin reporttereihin. Yksi nuorista kertoi vielä lopuksi, että haastavinta oli portugalinkielisten kysymysten kääntäminen shangaanaksi yhdelle haastateltavista. Ken tietää, ehkä pieni reportterin alku on kasvamassa joissakin näistä nuorista.

Nuoria reporttereita ystäviensä kanssa. Kuvassa vasemmalta Erica, Achima ja Agilencia. Melve on keltapaitainen poika eturivissä.

Haluan tässä vielä kiittää teitä upeita nuoria Agilencia, Melve, Erica ja Achima mukavasta iltapäivästä ja mielenkiintoisista haastatteluista. Haastattelut ovat alla sekä portugaliksi ja käännettyinä suomeksi.

- Camilla, Taksvärkki ry:n vapaaehtoinen

***
O repórter: Agilencia
Nimi: Elias Inácio
Asuinpaikka: Chamanculo “C”
Kuinka kauan herra on ollut myyjänä Malangassa? Olen ollut myyjänä Malangassa 12 vuotta.
Mistä pidätte? Pidän eniten kaupanteosta.
Mikä on Teidän mieluisin paikkanne? Mieleisin paikkani on Malanga.

Nome: Elias Inácio
Morada: Chamanculo “C”
Quantos anos senhor vende na Malanga? Vendo na Malanga a 12 anos.
Que senhor mais gosta? A coisa que mais gosto é fazer negosio.
Qual e o seu lugar preferido? O meu lugar preferido é Malanga.

***
O repórter: Erica

Nimi: Ortencia Langa
Asuinpaikka: Bairro de Chipamanini
Miten pitkään rouva on tehnyt kauppoja? Olen ollut myyjänä vuodesta 1985.
Mistä pidätte? Minä pidän aamuisin heräämisestä ja työnteosta. Myöhemmin menen torille myymään, jotta jotta voin ruokkia lapseni. Minulla ei ole ketään toista, joka voisi auttaa. Aviomieheni on nimittäin kuollut. Pidän myös sukulaisteni luona vierailusta.

Nome: Ortencia Langa
Morada: Bairro de Chipamanini
Quanto tempo senhora esta vender? Vendo desde 1985.
Que senhor gosta? Eu gosto de acordar de manha e trabalhar e depois vou a mercado para vender para conseguir sustentar meus filhos porque não tenho alguém para mim ajudar. Meu marido perdeu vida dele. Eu gosto também ir amanheça e visitar a meus familiares.

***
O repórter: Achima

Mikä on teidän nimenne? Minun nimeni on Julieta.
Missä asutte? Asun Chamanculo ”A”:ssa.
Mistä pidätte eniten? Kaupanteon ohella pidän opiskelemisesta.
Miksi olette myyjänä? Myyn koska minun pitää opiskella ja pitää itsestäni huolta.
Miten pitkään olette tehneet kauppaa Malangassa? Olen tehnyt kauppaa Malangassa jo 13 vuoden ajan.
Miten kaupanteko sujuu? Erittäin huonosti.
Miksi huonosti? Huonosti koska kukaan ei osta oikein mitään. He jotka ostavat, eivät osta paljon.

Qual o teu nome? O meu nome e Julieta
Que bairro vivis? Vivo no bairro de Chamanculo “A”
Qual há coisa que gostas de fazer? Alem de vender eu gosto de estudar.
Porque você vende? Eu vendo porque eu preciso de estudara e também mi sustentar.
A quantos anos vendes por aqui na Malanga? Eu vendo há 13 anos.
Como vai o negocio por aqui? Muito mau.
Mais porque mau? Mau porque não compram quase nada, deve-se quanto e que compram mais não tanto.

***
O repórter: Melve

Nimi: Ilda
Miten pitkään olette tehneet täällä kauppaa? Jo 30 vuoden ajan.
Mistä pidätte? Pidän kaupanteosta.

Nome: Ilda
Quanto tempo você estava vender aqui? Há 30 anos.
Que você gosto? Gosto de vender.

Avainsanoina , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Miten yhteys nuorten välille syntyy? 6.6.2014

Kevään viimeisessä Lattari-opintopiiritapaamisessa tutustuttiin monia aiempia teemoja letkeämpään aiheeseen, Nuorelta nuorelle -projektiin. Ideana on luoda yhteistyö- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia eri maissa asuvien nuorten välille, mikä on osa Taksvärkin globaalikasvatustyötä.

Tapaamisessa keskustelimme työstä nuorten välisen vuorovaikutuksen edistämiseksi ja tutustuimme projektien tuotoksiin. Suomessa Taksvärkin kansainvälisyyskasvattajina toimivat opintopiiriläiset toivat ruohonjuuritason näkökulmaa keskusteluun ja ohjelmasuunnittelija Marjaana valotti vuorovaikutusprojektien arkea hankemaissa kertoen muun muassa ETVO-vapaaehtoisten kokemuksista.

Kun välimatkaa on tuhansia kilometrejä, kokemuksia voi jakaa vaikkapa videoita vaihtamalla. Suomalaiset ja kambodzhalaiset nuoret ovatkin tehneet juuri näin. Videoissa nuoret kertovat elämästään ja näyttävät omia kotoisia maisemiaan, eli avaavat omaa maailmaansa ikätovereilleen toisaalla. Me opintopiiriläiset vaikutuimme erityisesti siitä, miten rohkeasti nuoret kertovat omia ajatuksiaan ja miten he ovat valmiita jakamaan hyvin henkilökohtaisiakin asioita elämästään.

Toinen hyväksi havaittu vuorovaikutuskanava ovat fotonovelat, joissa nuoret pääsevät itse muodostamaan tarinoita toisiaan tukevien kuvien ja tekstien avulla. Tarinoiden kertominen antaa samalla itseilmaisun väylän sekä mahdollisuuden tutkiskella teemoja, jotka mietityttävät nuoria muuallakin maailmassa. Kansainvälisyyskasvattajilta kuulimme, että suomalaisia nuoria on pohdituttanut paljon lattarinuorten tarinoissa esiintyvä väkivalta. Toisaalta myös Guatemalassa ja Boliviassa nuoret ovat olleet kiinnostuneita toistensa tarinoista. Tarinoiden kautta voi siis oppia ja nostaa keskusteluun asioita, jotka muualla asuvien nuorten elämässä näyttäytyvät arkisina. Opintopiirissä syntyikin ajatus, että videoita kommentoimalla nuoret voisivat suoraan esittää kysymyksiä toisilleen ja keskustella.
Interaktiivista vapaaehtoistyötä ja suoraa vuorovaikutusta pääsimme kokeilemaan, kun Skype-yhteys vei meidät lopulta Guatemalaan, jossa kevät oli Suomen sateita pidemmällä ja tuulettimet hurisivat kameran takana. Guatemalalaiset nuoret kommentoivat suomalaisten ja bolivialaisten nuorten Fotonovela-tarinoita, ja saimme myös kuulla yhden työpajaan osallistuneen nuoren ajatuksia projektista. Fotonovela-työpajojen vetäjät Helsingin päässä puolestaan kertoivat miten työpajat ovat Suomessa toimineet. Ajatus vuorovaikutteisemmasta yhteistyöstä nuorten välillä sai kannatusta myös Guatemalasta. Lisäksi Keski-Amerikasta esitettiin ajatuksia siitä, miksi tarinat ovat hyvä juttu: niiden kautta voidaan nostaa tietoisuuteen suuremmallekin yleisölle – myös aikuisille – vaikeita teemoja ja sitä, miten nuoret nämä asiat näkevät. Kuvien ja tarinoiden yhdistelmä on ”siistein” lähestymistapa.

Videopuhelu päättyi guatemalalaisten mietintöihin siitä, missä suomalaiset miehet ovat, kun tapaamiseen ei yhtään tällaista ollut eksynyt. Guatemalasta sentään osallistui tapaamiseen yksi nuori mies, jolla oli yllään lukupiiriläisillekin tuttu Taksvärkin kumppanijärjestön PAMI:n hankepaita.

Täältä muuten löytyy guatemalalaisten nuorten postaus tapaamisestamme.

Avainsanoina | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Lähtötasoja Sierra Leonessa 20.5.2014

Taksvärkki ry:n opintopiireissä pääsee tutustumaan kehitysyhteistyöhankkeiden toteutukseen Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Opintopiirit kokoontuvat noin kerran kuussa Taksvärkin toimistolla Helsingissä. Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia hankehallinnon teemoja.

* * * * * * * * * * * * * *

Kevään viimeisessä opintopiirissä keskustelimme kehitysyhteistyöhankkeisiin tehtävistä lähtötasoselvityksistä ja Sierra Leonessa alkavasta hankkeesta, jolla tuetaan nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Hankkeen toteuttaa Taksvärkin sierraleonelainen yhteistyökumppani Centre For Coordination of Youth Activities (CCYA).

Opintopiirin aluksi kuulimme uutisia Sierra Leonesta. Taksvärkin välittämissä uutisissa tulivat esiin nuorten elämää koskettavat asiat. Sierra Leonessa esimerkiksi opettajat lyövät oppilaitaan enemmän kuin muissa kyseessä olleen PLAN UK:n tutkimuksen yhdeksässä kehitysmaassa. Myös tyttöjen hyväksikäyttö kouluissa on valitettavan yleistä. Lisäksi on uutisoitu siitä, kuinka yhä useammat sierraleonelaiset tytöt ovat harjoittaneet prostituutiota hankkiakseen riittävästi rahaa kännykän ostoon ja käyttöön. Nämä uutiset olivat karua kuultavaa ja korostivat nuorten aseman ja vaikutusmahdollisuuksien parantamisen tärkeyttä.

Sitten siirryimme lähtötasoselvityksistä puhumiseen. Lähtötasoselvityksen tarkoitus on kartoittaa olosuhteet hankkeen kohteessa ja kohderyhmän parissa ennen hankkeen alkamista. Hyvä lähtötasoselvitys antaa mahdollisuudet seurata ja arvioida hanketta sen edistyessä: kun lähtötilanne on tiedossa (esim. nuorten mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon paikkakunnallaan), on myös hankkeella tavoiteltu muutos helpompi nähdä (esim. päätöksentekomahdollisuuksien parantuminen). Lähtöselvitys on rutiiniosa hanketta ja monet rahoittajat, kuten Suomen ulkoministeriö, olettavat lähtötasoselvityksiä tehtävän. Monesti selvitykset ovat kuitenkin puutteellisia. Lähtötasoselvitystä tehdessä myös arvioidaan, minkä mittareiden avulla hankkeen edistymistä on järkevää seurata.

Opintopiirissä puhuimme myös siitä, minkälaisia mittareita Sierra Leonen hankkeessa voisi käyttää. Mielestämme sekä laadulliset että määrälliset mittarit ovat hyödyllisiä ja täydentävät toisiaan. Konkreettisten mittareiden keksiminen tuntui kuitenkin haastavalta. Mietimme mm. mittareiden tarkkuutta ja sitä, minkälaisia asioita on realistista mitata. Näissä keskusteluissa vertailimme myös aiemmassa opintopiirissä esiteltyjä hankehallinnon työkaluja loogista viitekehystä ja outcome mapping-menetelmää. Looginen viitekehys ja outcome mapping eroavat aika paljon siinä, miten tavoitteita ja mittareita lähestytään, ja siksi niiden vertailu oli relevanttia tässä kohtaa.

Olimme opintopiirin päätteeksi yksimielisiä siitä, mikä tämän kerran tärkein oppi oli: Kehitysyhteistyöhankeessa on erittäin tärkeää tehdä laadukas lähtötasoselvitys, koska se luo perusteet hankkeen tavoitteiden määrittämiselle ja hankkeen seuraamiselle.

Mukavaa kesää kaikille!

Teksti: Monika Salmivalli

 

 

 

Avainsanoina , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa – ja video vielä enemmän! 25.4.2014

Taksvärkki ry:n opintopiireissä pääsee tutustumaan kehitysyhteistyöhankkeiden toteutukseen Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Opintopiirit kokoontuvat noin kerran kuussa Taksvärkin toimistolla Helsingissä. Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia hankehallinnon teemoja.

* * * * * * * * * * * * * *

Tämänkertaisen Taksvärkin Afrikka-opintopiirin tehtävä erosi aiemmista, jotka ovat keskittyneet hankkeiden suunnitteluun ja arviointiin. Nyt aihe liittyi kotimaassa nuorten parissa tehtävään globaalikasvatukseen.

Pääsimme katsomaan ja kommentoimaan ensi lukuvuoden kampanjavideon raakaversiota yhdessä Taksvärkin työntekijöiden kanssa. Opintopiiriin osallistui videon kuvaaja Janne Riikonen, joka tekee hommaa paljolti vapaaehtoistyönä. Sama henkilö on luonut myös tämän vuoden Sierra Leoneen sijoittuvan kampanjavideon. Ehkäpä tässä vaiheessa jo voi paljastaa, että ensi lukuvuonna Taksvärkin koulukampanjalla kerätään varoja nuorille Sambiassa ja Keniassa. Videolla tulee esiintymään kaksi sambialaista nuorta, jotka kertovat elämästään ja antavat kasvonsa kampanjalle.

Oli mielenkiintoista nähdä, millaisen vaikutelman video sai aikaan piiriläisissä ja keskustella sen taustalla vaikuttavista asioista, jotka eivät välttämättä näy itse videossa. Koitimme ajatella asiaa videon pääkohderyhmän eli yläasteikäisten nuorten kannalta. Koska kyseessä ei ollut vielä lopullinen versio, osa kommenteista koski teknisiä asioita, kuten henkilöiden puheen epäselvyyttä tai liian pitkää tilannekuvaa tai outoa otosta. Hieman epäselväksi monelle meistä jäi henkilöiden ja paikkojen yhteys toisiinsa. Osittain ymmärtämistä vaikeutti se, että tekstitys puuttui vielä. Musiikki herätti myös paljon keskustelua – onkin mielenkiintoista nähdä miten koululaiset reagoivat siihen. Videota muokataan vielä: joitain kohtia karsitaan ja kesto lyhenee, lisätään tekstitys ja mahdollisesti joitain faktatietoja, samoin videon nimi ja lopputekstit.

Juteltiin myös videon merkityksestä kouluvierailuilla. Se näytetään usein vierailun aluksi. Lähes koskaan sitä ei näytetä yksistään, vaan kerrotaan lisää kohdemaasta, nuorten taustoista ja haasteista, kuten koulutuksen puutteesta. Erään piiriläisen mukaan video on kurkistusikkuna kyseisen maan nuorten elämään, josta nuorilla (ja vanhemmillakin) suomalaisilla on usein hyvin hatara käsitys.

Lisäksi käytiin lyhyesti läpi Sambian viimeaikaisia uutisia. Perustuslakiuudistus aiheuttaa edelleen hämminkiä. Hallitus ei olekaan järjestänyt kansanäänestystä, mikä on saattanut presidentti Satan huonoon valoon, hän kun oppositiossa ollessaan vaati ja lupasi uudistusta. Useita vuosia Sambiassa asunut Taksvärkin hankekoordinaattori Senja kertoi, että levottomuudet vaikuttavat hieman huolestuttavilta, sillä sambialaisille on harvinaista lähteä kadulle osoittamaan mieltä.

Puolueiden välit puhuttavat. Sambian monipuoluejärjestelmä on vielä suhteellisen nuori (1991). Viime aikoina on ollut väkivaltaista käytöstä. Valtapuolueen (Patriotic Front, FP) jäsenet hyökkäsivät oppositiopuolueen (United Party for National Development, UPND) jäsenten kimppuun viikonloppuna. Poliisi tutkii asiaa. Joidenkin mielestä puolueen puheenjohtaja Hakainde Hichilema aiottiin murhata.

Lisäksi maissijauhon, tärkeän peruselintarvikkeen, korkea hinta oli otsikoissa. Sambia on eteläisen Afrikan suurimpia maissin tuottajia ja viejiä, mutta omassa maassa sen hinta pysyy korkeana.

Myös tällainen vanhempi uutinen Taksvärkin sambialaisesta kumppanijärjestöstä Barefeetistä löytyi. Järjestö auttaa katulapsia mm. esittävän taiteen avulla. Kuvareportaasi vuosittaisilta nuorten taidefestivaaleilta: The street kids turned acrobats: Helping Zambia’s homeless children. CNN Africa 4.4.2013.

Uutislähteet:

www.postzambia.com

African arguments / www.allafrica.com

www.lusakatimes.com

www.zambianwatchdog.com

www.postzambia.com

 

Teksti: Heini Rosqvist

Avainsanoina , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Uusi hanke Sambiassa 27.3.2014

Tämä on kolmas Taksvärkki ry:n opintopiiriläisten kirjoittama blogipostaus näille sivuille.

Taksvärkki ry:n opintopiireissä pääsee tutustumaan kehitysyhteistyöhankkeiden toteutukseen Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Opintopiirit kokoontuvat noin kerran kuussa Taksvärkin toimistolla Helsingissä. Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia hankehallinnon teemoja.

* * * * * * * * * * * * * *

Kevään toisen Afrikka-opintopiirin aiheena oli Takvärkin uusi vasta-alkava kolmevuotinen hanke Sambiassa ja sen hankesuunnittelu. Sambiassa Taksvärkki tekee yhteistyötä Barefeet Theatre järjestön kanssa ja yhteisen hankkeen tavoite on kehittää Barefeetin Children’s Council:n toimintaa ja perustaa Children’s Council Kaomaan ja Livingstoneen.

Uutiskatsaus

Opintopiiri on viime aikoina saanut useita uusia jäseniä, joten tapaaminen aloitettiin esittelykierroksella ja uudet jäsenet toivotettiin tervetulleiksi. Sambiaan tutustuminen aloitettiin tutustumalla Sambian viimeaikaiseen uutisointiin, jossa näkyi voimakkaimmin odotettu uusi perustuslaki ja sen viivästykset. Uusi perustuslaki oli tärkeimpiä vaaliteemoja ja sen luvattiin toteutuvan yhdeksänkymmenen päivän kuluessa vaaleista, mutta perustuslaki on edelleen luonnosvaiheessa ja mielenosoitukset liittyen kansan toiveisiin uudesta perustuslaista ovat lisääntyneet. Lisäksi lehdistökatsauksessa oli Sambian rahan, Kwachan arvonlaskusta.

Tutustuminen hankesuunnittelun menetelmiin

Tärkeässä roolissa opintopiirin kokoontumisessa oli katsaus loogiseen viitekehykseen ja outcome mapping -menetelmään ja käyttöön hankesuunnittelussa. Ensin tutustuimme loogisen viitekehyksen tausta-analyysiin sekä matriisiin. Loogisen viitekehyksen parhaana etuna nähtiin sen loogisuus, mutta todettiin että se saattaa myös olla jäykkä. Yhteinen näkemys oli, että viitekehys konkretisoi hankesuunnitelmaa ja selventää eri osallistujien vastuita. Loogiseen viitekehitykseen tutustuessa koimme KEHYS ry:n PowerPoint diat hyväksi viitekehyksen visualisoinnissa. Totesimme, että loogisesta viitekehyksestä on varmasti hyötyä hankkeen suunnittelussa ja monitoroinnissa, mutta se harvoin yksin riittää ja lisäksi tarvitaan muita arvioita ja analyyseja. Keskustelimme myös siitä kuinka analyysi on heti alussa tehtävä hyvin tai muutoin viitekehys voi menettää loogisuutensa. Lisäksi viitekehys sisältää oman sanastonsa, joka voi olla kumppanijärjestölle vierasta.

Toinen hankehallinnon työkalu mihin tutustuimme, oli uudehko outcome mapping -menetelmä. Outcome mapping nähtiin hyvänä vaihtoehtona perinteisille menetelmille, koska se ottaa huomioon kehitysmuutokset paremmin. Outcome mapping -menetelmää käytetään suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin ja se painottaa seurantaa ja oppimista. Se on osallistava ja keskittyy enemmän hankkeen prosesseihin ja hankkeen toimijoissa tapahtuviin muutoksiin kuin hankkeen yleisiin kehitysvaikutuksiin.

Molemmissa menetelmissä löydettiin positiivista ja negatiivista, ja tämä johti miettimään, josko välimuoto kyseisistä menetelmistä olisi mahdollinen tai niiden yhdistäminen, missä otettaisiin käyttöön molempien menetelmien hyvät puolet. Outcome mapping -menetelmän visiointivaiheesta mietimme voiko menetelmä johtaa liian utopistisiin tavoitteisiin? Lisäksi mietimme miten erilainen hanke saattaa olla riippuen siitä mitä menetelmää suunnittelussa käyttää.

Jos olet kiinnostunut kyseisistä hankehallinnon työkaluista enemmänkin, suosittelemme tutustumaan Kepa:n kurssitarjontaan.

Opintopiiri tarjosi kiinnostavan katsauksen Sambia-hankkeen alkuvaiheeseen ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan hankkeen etenemistä!

 

Teksti: Anna Eskola

Avainsanoina , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Aalto yliopiston opiskelijat sanitaatio-ongelmien kimpussa 25.3.2014

Ryhmä Aalto yliopiston opiskelijoita matkusti helmikuussa Chamanculoon Mosambikiin oppimaan ja opettamaan.

Osa matkaan lähtijöistä yhdisti kokemuksen yliopiston kurssiin Sustainable Global Technologies (SGT): Facing Local and Global Challenges, jossa toteutetaan projekti Chamanculon sanitaatiohaasteisiin liittyen yhteistyössä Taksvärkki ry:n paikallisen kumppanin, ASSCODECHA-järjestön kanssa.

Lue SGT-kurssin opiskelijoiden blogista miten matka meni – mitä opittiin, mikä yllätti, miten opiskelijat voivat auttaa Chamanculon asukkaita? Entä miten työ jatkuu Suomessa?

Opiskelijoiden matka alkaa täältä.

http://sgtchamanculo.blogspot.fi/

 

Chamanculon teini-ikäiset oppimassa englantia. Kuva: Caroline Moinel

 

Aaltolaiset ja Taksvärkin oma etvo-vapaaehtoinen Camilla matkalla takaisin kaupungin keskustaan päivän jälkeen. Kuva: Mariko Landström


Teksti: Camilla

Avainsanoina | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin