Bli utbildare i global fostran för Dagsverke rf!

Vill du lära dig om global fostran och organisationsverksamhet? Bekanta dig med ungdomars vardagsliv i Malawi och barnens rättigheter? Ha erfarenhet av att uppträda som skolbesökare?   Dagsverke rf söker frivilliga utbildare i global fostran under läsåret 2017–2018.   Som … Continue reading